Vyhľadať
Close this search box.

Nadchádzajúce akcie

Vnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej (19. 12. 2023 - 10. 3. 2024)
utorok 19.12.2023 /
@17:00
Novú výstavu môžete vidieť do 10. marca, otvorení sme každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00. Aj cez sviatky a prázdniny (okrem Štedrého dňa a Silvestra).“Séria Vnímať bielu je novou a úplne inou rovinou vizuálnej interpretácie prírody a jej podoby. Diela vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí s duálnou poruchou zraku a sluchu. Tieto deti majú iné možnosti poznávania sveta a diela sú teda zhmotnením zdieľania vnemov, pocitov a nesmierne cenného poznania. Výstava predstavuje proces vzájomného učenia, scitlivovania a nalaďovania sa na rôzne vnemové hladiny. Je o krehkosti a nočný motýľ ako hlavný motív v sebe všetko spája." (txt: Ema Čabová) "Monika Pascoe Mikyšková pri svojich stretnutiach v internátnej škole v Červenici s hluchoslepými deťmi zakúšala iné roviny vnímania sveta. Prekračovala s nimi hranice priestoru, ktorý dovtedy poznala. Často dnes hovoríme o komfortných zónach a odvahe vykročiť za ich hranice. S odvahou sa nám často spája istá ráznosť, rýchlosť, či sila. V tomto priestore však táto odvaha vykračovania môže mať podobu spomalenia. Môže byť o ochote dívať sa inak. O porozumení, ktoré sa nesie cez cítenie, viac, než cez myslenie. Monika Pascoe Mikyšková je zvedavý človek a toto vnútorné nastavenie autorky sa výrazne odráža aj v jej tvorbe. Zvedavosť ako skúmanie rôznych médií, formátov, tém. Monikina zvedavosť je podporená i jej odvahou a trpezlivosťou, vďaka ktorej vyšla zo svojej komfortnej zóny, aby do svojho tvorivého procesu pozvala hluchoslepé deti z Červenickej školy. Tak trochu vykročila do ich tmy a ticha, s ochotou porozumieť potenciálu ich vnímania, ktoré je iné, ako to naše, väčšinové. Táto výstava je tiež o porozumení, ktoré sa odohráva v inom území, ako to, ktoré je nám dôverne známe. Je pozvaním prikročiť bližšie, zotrvať dlhšie. Otvoriť sa tomu, že nič nie je samozrejmé." (txt: Katarína Poliačiková)Monika Pascoe Mikyšková (*1983) absolvovala magisterské štúdium v ​​Ateliéri maľby +- XXL na VŠVU v Bratislave, kde v roku 2014 dokončila doktorandské štúdium. V roku 2004 sa zúčastnila študijného pobytu v ateliéri Roxy Walsch na univerzite v Newcastle Upon Tyne vo Veľkej Británii. V roku 2020 dostala štipendium Nadácie NOVUM, roku 2015 získala cenu Collector Selection v súťaži Essl Art Award CEE a v roku 2007 získala 3. miesto v súťaži VÚB Maľba. Je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2023 určenej vizuálnym umelcom/umelkyniam do štyridsať rokov. V poslednom čase vystavovala v Prahe v galérii Kurzor/ Centrum pre súčasné umenie na výstave Autumn (2023),v galérii Corodonhouse Cham na výstave Zeichnung aktuell (2023),  v galérii Arosita v bulharskej Sofii s prezentáciou Natural Environment (2021), na výstave Calm/Still Life (2021) v galérii Tsekh v Kyjeve alebo bienále BWA Zielona Góra v Poľsku (2022).www.monikamikyskova.comNa výstave spolupracovali - Johanka Grigarová, Jozef Vančo, Peter Liška, Štefan Sekáč a Katarína Poliačiková.Špeciálne poďakovanie - Evanjelická spojená škola internátna Červenica.Vznik diel z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia. Na výstavu platí naša celoročná “výstavná” permanentka za 11eur (aj tá stará z roku 2023, aj táto nová na rok 2024). Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Ranná káva s ... / každú stredu medzi 7:30 - 9:00 s niekým z nás
streda 10.01.2024 /
@07:30
Počas zimného obdobia namiesto jedného “Dňa otvorených dverí” ranná hodinka a pol každý týždeň. Pre všetkých! Možnosť osobne sa porozprávať o tom čo Vás zaujíma a nikdy na to nie je priestor popri ostatnej rýchlej práci.Kto všetko a na čom u nás pracuje? Aké sú ďalšie plány / zmeny? Ako si kúpiť online permanentku / lístok? O čom bude najbližšia výstava? Komu sa napr. ozvať, keď chcem zahrať koncert a kde sa zaregistrovať, keď chcem pomôcť ako dobrovoľník? Čo je za tamtými dverami?Každý týždeň Vás v kaviarni Novej synagógy niekto z nás obslúži. Kto to bude, včas oznámime na našich “socials”. Nie sme profesionálni baristi, ale základ dokážeme. Už len začať stredy na rannej kávičke u nás – zoznámime sa a ak sa nebudete báť pýtať, dozviete sa, ukážeme...10. 1. obslúžil Kamil Mihalov (hudba)17. 1. obslúžila Kristína Husáková (koordinácia dobrovoľníkov) 24. 1. obslúžila Nora Onysko (výtvarné a keramické dielne)31. 1. obslúžil Félix Noslier (správa a údržba)7. 2. obslúžila Karolína Bašteková (keramika a výtvarné ateliéry)14. 2. obslúžili Nora Onysko (výtvarné a keramické dielne) a Kamil Mihalov (hudba)21. 2. obslúžil Kamil Mihalov (hudba)(📷 Silvia Zelinková)Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Čoskoro budeme opäť ľuďmi - výstava Natálie Sýkorovej (16. 2. - 14. 3. 2024)
piatok 16.02.2024 /
@17:00
Výstavu nájdete na balkóne Synagógy, otvorená je rovnako ako výstava v centrálnom priestore - každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00. Otvorenie a stretnutie s autorkou bude v piatok 16. 2. 2024 o 17.00.Natália Sýkorová (*1998) je vizuálna umelkyňa, performerka a dizajnérka. Skúma, ako zažívame neľudské, prírodné a technologické formy, hranice človeka, prepojenia architektúry, ekológie, mágie a neľudskej inteligencie. Pracuje s digitálnymi technológiami, stratégiami špekulatívnej fikcie, performatívnymi hrami, aby osvetlila život v odlišných ekologických podmienkach. Zaujíma ju antropológia počasia, scenáre klimatických javov, ale aj „zmyslová solidaritu“ a nové spôsoby citlivosti. Výsledkom dlhodobých umelecko-výskumných projektov sú multimediálne inštalácie, objekty na pomedzí umenia a dizajnérskych výrobkov, šperky a videá, performancie a príbehové hry. instagram.com/nataliasyckSoon we’ll be people againParafrázujúc Bruna Latoura, "nikdy sme neboli ľuďmi, " človek sa vždy spolu vyvíjal, koexistoval alebo spolupracoval s neľudským", názov výstavy volá po redefinícii pojmu ľudského. Až vtedy sa bude môcť nový človek priblížiť tomuto pojmu. Čo vo svete, o ktorom výstava rozpráva, zmenilo pojem ľudského a ako sa ho snaží znovuobjaviť? Výstava Čoskoro budeme opäť ľuďmi sa zaoberá politikou vodných ekosystémov a tematizuje spojenie biologických a technologických procesov a ich prínos k prekročeniu hranice medzi ľudským a neľudským, prirodzeným a umelým. Zdôrazňuje, že voda je inteligentný systém, samostatná technológia a naše telá sa stávajú nositeľmi jej dejov. Projekt ju stvárňuje cez špekulatívnu ekologickú optiku. Samotné ľudské telo v prvom priestore výstavy chýba, tento príbeh je rozprávaný skrze alternatívny vodný ekosystém. Celý svet tu vychádza z ohrozenia, že vodu je možné vlastniť a komodifikovať - voda vo výstave je inkubovaná v nádržiach, ktoré sú vzájomne prepojené.Druhá miestnosť rozpráva o alternatívnych telách, ktoré si pomocou herných systémov RPG (Role Playing Game - príbehové hry) predstavujú budúcnosť ľudstva. Príbeh krátkeho filmu je rozprávaný prostredníctvom rôznych neľudských a prírodných perspektív, vrátane postavy filmu "Počasie", ktorá nám rozpráva príbeh. Počasie je meteorológ riadený umelou inteligenciou, ktorý postupne nadobúda svoju senzibilitu a prezrádza nám, že “...je sucho a chýba nám pitná voda. A tak pijeme z fontány.”Výstava rozpráva príbeh prostredníctvom priestoru a infraštruktúrnych prvkov pridaných do jeho architektúry. Komunikujú na úrovni inžinierskych ekosystémov a neľudských činiteľov, ktoré nás priestorom sprevádzajú. Zdôrazňuje, že voda je inteligentný systém, samostatná technológia. A preto to, aká je budúcnosť vodných systémov, je budúcnosť našich tiel. Strojová inteligencia sa rodí z inteligencie prírody a tie spolunažívajú vo vzájomnom prepojení. Priestor nám odovzdáva napätie medzi ľudskou, strojovou a prírodnou inteligenciou. Txt: Natália SýkorováFotografia od Anežky Horovej z performance trilógie s názvom Brood, Stranger’s Vial, Womb s performerkou Jasmin Halama, so súhlasom umelkyne Natálie Sýkorovej a ArtyčokTV.Vznik diel podporil štipendiom z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Jana Pastorková a Karol Kompas: Piesne o láske (Chansons d'amour) / akustický komorný koncert
streda 28.02.2024 /
@18:00
Žiadaná koncertná sopranistka Jana Pastorková spolu v rozličných žánroch aktívnym gitaristom Karolom Kompasom prichádzajú do Žiliny so subtílnym vokálnym a inštrumentálnym programom vyskladaným z niekoľkých premiér súčasných slovenských skladateľov v kombinácii s piesňovým francúzskym repertoárom prelomu 19. a 20. storočia. Pozývame sa zasnívať spolu v stále prebiehajúcej výstave Moniky Pascoe Mikyškovej Vnímať bielu a akustike centrálneho priestoru Synagógy. Program:Gabriel Fauré (1845 – 1924):Dans les ruines d’une abbayeChanson d’amourKarol Kompas (*1975):Tri slovenské balady pre spev a gitaru1. Liptovské lúčky2. Dievča s černými vrkočami3. Zbojnícka (PREMIÉRA)Peter Machajdík (*1961): Silent Wanderings Ľuboš Bernáth (*1977):Básne o láske (výber z cyklu) Peter Machajdík (*1961):Sous le ciel l'infini (PREMIÉRA)Karol Kompas (*1975):Hendriximo (PREMIÉRA) Pauline Viardot (1821 – 1910):Haï luli!  Reynaldo Hahn (1874 – 1947):A Chloris Koncert u nás organizuje Agentúra Bodka s finančným príspevkom Hudobného fondu. Napísanie diel Karola Kompasa podporil Sociálny a kultúrny fond Slovenského ochranného zväzu autorského. Napísanie nového hudobného diela Petra Machajdíka Sous le ciel l'infini podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia a dielo u nás v premiére odznie za účasti autora. Tešíme sa!Pre návštevníčky a návštevníkov z Konzervatórií a ZUŠ (príp. VŠ so zameraním na hudbu) je k dispozícii vstupné za výrazne zvýhodnenú cenu 3 Eur. Kontakt: kamilmihalov@gmail.com Na toto podujatie všetkým tiež platí super výhodná ročná permanentka, lebo máme radi naše pravidelné návštevníčky a návštevníkov.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Prezident 2024. Pomoc vláde či protiváha? Kiska, Radičová a Kovačič Hanzelová v diskusii Denníka SME
streda 06.03.2024 /
@18:00
Zuzana Čaputová končí ako prezidentka Slovenskej republiky. Denník SME organizuje pred prezidentskými voľbami sériu diskusií s bývalými premiérmi, prezidentmi a politikmi.Rozprávať sa budeme o úlohe hlavy štátu, o spolupráci a konfliktoch s premiérmi ale aj o súčasnej politickej situácii. Hosťami moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej budú expremiérka Iveta Radičová a exprezident Andrej Kiska.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.01. - 08.03.2024)
piatok 08.03.2024 /
@17:00
Na vlastné oči Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kristíny Vacek  e-mailom na kristina.vacek@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 048 783. *Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa,ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaVnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej Program workshopov pre školyneVIDÍM I10. januára – 8. februára 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútVýstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľadu na svet, ktorý budeme vnímať hmatom. Pod bruškami prstov sa nám rozvibruje každá ryha ktorej sa dotkneme. Staneme sa nočnými motýľmi a skúsime poznávať a znázorňvoať svet aj bez toho, aby sme ho videli. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy pomocou hmatu a dotyku. Využijeme techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.**Program približuje aktuálnu výstavu, ponúka možnosť lepšie porozumieť ľuďom okolo nás, ponúka nové možnosti ako sa dívať na svet…neVIDÍM II10. januára – 8. februára 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútV novom roku by sme vás radi pozvali na výtvarný program neVIDÍM II do priestorov Novej synagógy. Príďte spolu s nami objaviť krásu tvorby, ktorá prepojila umenie a inkluzívne vzdelávanie. Spoznajte nové interpretácie prírody a jej podôb. Spoločne sa obklopíme dielami Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska. Inšpirovaní nočnými motýľmi, ktoré prepájajú celú výstavu Vnímať bielu, sa pokúsime poznávať svet bez zraku. Naladíme sa na proces vzájomného učenia a scitlivovania Vzájomnou pomocou si vytvoríme vlastný svet nočných motýľov. Výtvarné aktivity nám otvoria naše zmysli, naučia nás lepšie počúvať a vnímať sa navzájom a pomôžu nám preskúmať iné možnosti poznávania sveta. **Cieľom programu je otvoriť nové možnosti poznávania sveta, rozvíjať predstavivosť, naučiť sa vzájomne počúvať. Maľovať svety7. februára – 8. marca 2024pre všetky vekové kategórie, 60 – 90 minútV kreatívnom svete neexistujú žiadne pravidlá, len nekonečné možnosti tvorby. Nechajte sa inšpirovať svojou predstavivosťou a sledujte, ako vznikajú jedinečné a originálne diela. V prostredí architektúry Novej Synagógy sa pozrieme na diela Výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré oplývajú jedinečnými vlastnosťami tekutosti, farieb ale aj citlivosti voči tomu, čo sa deje okolo nás. Naša výtvarná aktivita teda nebude len o tvorbe, ale aj o objavovaní krásy a citlivosti vo svete umenia.**Cieľom tohto programu je povzbudiť kreativitu a zmyslové vnímanie prostredníctvom umeleckého experimentovania, pri ktorom každý krok prináša nový zážitok plný prekvapení.Farba, dotyk, obraz7. februára – 8. marca 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútVýstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľad na tvorbu. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy dotykom. Využijeme rôzne materiály a techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Je to realita v snoch alebo sen v realite? Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti, inšpirácie, podnetyHviezdna história Novej synagógy celoročne11 – 18 rokov, 60 – 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej, Simone Gottierovej a Kataríne Vido (Škamlovej) vedie workshopy od januára 2024 umelkyňa Kristína Vacek (portfolio). Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Vo vlastnej tvorbe sa zameriava prevažne na klasickú maľbu, ktorá slúži ako prostriedok na kritické prehodnocovanie vlastnej identity úzko spojenej so spiritualitou, vzťahmi a rodinnými hodnotami. Tento koncept interpretuje prostredníctvom figurálnych kompozícií v krajine. Participovala na kolektívnych, ale aj samostatných projektoch (výstava Po praslici v Pistoriho paláci v Bratislve, v  Galérii lavička v Martine, na Festivale FRAJ, v Synagóga Brezno, v CNK Záhrada, v Rozkvet gallery v Banskej Bystrici, v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, atď.)Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange. Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Poslednýkrát vnímať bielu - koniec výstavy a artist talk Moniky Pascoe Mikyškovej
nedeľa 10.03.2024 /
@17:00
Nedeľa 10. marca je posledný deň, kedy môžete u nás vnímať farebnú výstavu Moniky Pascoe Mikyškovej. Na záver vás ňou prevedie sama autorka. A nielen to, porozpráva o svoje tvorbe a ukáže predchádzajúce diela a projekty. Pozývame na stretnutie s umením a umelkyňou. S rozšírenými zmyslami a možnosťami vnímania. S nepoznanou prírodou a možnosťami jej objavovania a zobrazovania. Výstavu Vnímať bielu môžete vidieť každý deň okrem pondelka, otvorení sme od 13.00 do 19.00.
Legenda o nelietajúcom Cypriánovi pokračuje - veľkonočný benefičný koncert pre organ
streda 13.03.2024 /
@18:00
V poradí druhý koncert pre mobilný organ menom Cyprián Kuhn, ktorý Marta Gáborová zachraňuje a spolu s majstrom organárom Petrom Franzenom opravuje, aby slúžil koncertnému životu. Nelietajúci Cyprián už dostáva krídla a “zvládne, čo mu hudobne naložíme”.Koncert v pôstnom období venujeme oslávencovi J. S. Bachovi (narodil sa v marci 1685) a jeho európskym súputníkom. Koncept dramaturgie vznikol v spolupráci s Konzervatóriom v Žiline, odkiaľ sa nám predstavia študenti a pedagógovia: Miroslav Hanáček - priečna flautaMiroslav Baloga - violaMarta Gáborová - organIvana Kavecká, Eva Kubalová - sopránsláčikový orchester KonzervatóriaZaznejú diela J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, A. Aschnera, J. Pachelbela, G. F. Händla a iných.Vstupné venujeme na pokračovanie opráv organu. Zabudnutý prenosný organ značky Kuhn pochádza zo Slovenskej filharmónie. Vyrobený bol v 60-70tych rokoch minulého storočia v krajine NDR (Východné Nemecko). Pôvodne bol pre súbor Bohdana Warchala, ale od roku 1991 nevyužíval a po čase dostal nálepku - vyradený. Marte Gáborovej sa ho podarilo získať darom pre umeleckú školu v Žiline a odvtedy ho parkujeme v Synagóge, kam za ním chodí opravár Peter Franzen a postupne ho dáva dokopy. Druhá etapa opráv organu prebehla v januári tohto roku. Kvôli bezpečnosti nástroja a jeho presunom je nevyhnutné zostrojiť pódium - podstavec na uľahčenie manipulácie s organom. Okrem týchto remeselných prác organ čaká čistenie, ladenie, regulácia. “Predný rad píšťal zatial hrá v pôvodnom zložení, i keď boli poškodené vandalmi. Ich estetický dojem tak aj patrične vyzerá. Nové píšťaly by sa museli objednať na zákazku a kvalitnejší cín by opäť ukázal iné zvukové dimenzie a budúcnosť nástroja,” hovorí o plánoch do budúcnosti Marta Gáborová.
Kam smeruje Slovensko? Radičová & Bárdy v diskusii Aktuality.sk + kniha Vražda Jána a Martiny - Vyšetrovanie
štvrtok 14.03.2024 /
@18:00
Blížia sa prezidentské voľby. Šéfredaktor Aktuality.sk Peter Bárdy so sociologičkou a bývalou premiérkou Ivetou Radičovou sa ohliadnu za érou Zuzany Čaputovej a zhodnotia aktuálne smerovanie Slovenska a výzvy, pred ktorými naša spoločnosť stojí.Súčasťou diskusie bude aj uvedenie knižného debutu Laury Kellö Kalinskej Vražda Jána a Martiny - Vyšetrovanie, ktorá podrobne mapuje cestu polície pri vypátraní vrahov a podozrivých aj doteraz nezverejnené detaily kauzy. Knihu si budete môcť kúpiť priamo na mieste za špeciálne zníženú cenu a dať podpísať autorkou. Viac info o knihe nájdete na aktuality.sk/vrazda-jana-a-martiny-vysetrovanie
Veľkonočný Malý trh v Novej synagóge
sobota 16.03.2024 /
@10:00
Tradične aj tento rok sa pod kupolou Novej synagógy bude konať Veľkonočný Malý trh. Ponuka bude ako vždy bohatá. Nájdete časom overených trhovníkov, ale aj úplné novinky. Veríme, že vás opäť potešíme. Ostávame pri vstupnom 3€, deti majú vstup zadarmo. Zaplatením vstupného pomôžete nám zaplatiť ceny energií a podporíte starostlivosť o národnú kultúrnu pamiatku. Ďakujeme!Registrácie pre predajcov sú otvorené: https://forms.gle/fa9po2Bg8FjYBdMd9.
Sounds of Diversity / Zvuky rozmanitosti (medzinárodný koncert novej hudby)
streda 20.03.2024 /
@18:30
Hudobný projekt ako výzva k prekračovaniu hraníc, k vzájomnej spolupráci a k spoločnému zážitku naplneného umením, rešpektom a rozmanitosťou.  Sounds of Diversity (Zvuky rozmanitosti) vzniká na základe potreby udržiavať a naďalej rozvíjať tvorivý kontakt medzi Čechmi, Slovenskom a Poľskom. Na začiatku umeleckého projektu založenom na rozmanitosti stála túžba neustále aktualizovať umelecký diskurz medzi krajinami, ktorých kultúra bola aj v minulosti úzko prepojená. Výsledkom je vznik nového medzinárodného ansámblu pozostávajúceho zo štrnástich inštrumentalistov a inštrumentalistiek zastupujúcich všetky tri štáty, a tiež repertoár úplne nových kompozícií z pera skladateľov a skladateliek (Markéta Dvořáková, Petra Šuško, Matej Sloboda, Przemysław Scheller a Daniel Skála), ktorých prvé verejné uvedenia postupne zaznejú v Ostrave, Katowiciach i u nás, v Žiline.18. 3. Ostrava (City Campus Ostravské univerzity)19. 3. Katowice (Studio Koncertowe Radia Katowice)20. 3. Žilina (Nová synagóga)Účinkuje: Sounds of Diversity EnsembleDirigujú: Matej Sloboda, Daniel SkálaScénická spolupráca: Tomáš VolkmerProjekt iniciovalo Tvůrčí centrum Ostrava a je financovaný Medzinárodným vyšegradským fondom.Pre návštevníčky a návštevníkov z Konzervatórií a ZUŠ (príp. VŠ so zameraním na hudbu) je k dispozícii vstupné za výrazne zvýhodnenú cenu 3 Eur. Kontakt: kamilmihalov@gmail.com.Na toto podujatie všetkým tiež platí super výhodná ročná permanentka, lebo máme radi naše pravidelné návštevníčky a návštevníkov.
MA-MUTTER. Skladanie mamutieho príbehu – výstava Martina Špirca (22. 3. – 2. 6. 2024)
piatok 22.03.2024 /
@17:00
"Témy, ktoré spracovávame, si niekedy nájdu nás, nie my ich. U Martina Špirca odhadujem témy súvisiace s pravekom a evolúciou na celoživotné skúmanie, ktoré bude napriek jeho snahe o ich ukončenie ďalej striedavo eskalovať a hibernovať a písať svoj „novoveký“ príbeh. Všíma si detaily, osobitosti, premýšľa, čo všetko sa mu vrylo do pamäti, aké mechanizmy naňho pôsobia v sociálnych vzťahoch, v technológiách, v krajine a aký vplyv má toto všetko na diela, ktoré vytvára. Študoval síce maľbu, ale vždy v nej boli presahy do iných médií ako socha, objekt, performance, video či fotografia. Kombinácia jeho pretrvávajúcej fascinácie pravekom a experimentovania s maliarskym plátnom teda logicky vyústili najprv k potrebe realizácie malého ľahučkého origami modelu mamuta z papiera, potom o niečo väčšieho modelu z povoskovaného plátna, a teraz v rámci výstavy k pokusu o vytvorenie jeho reálnej veľkosti – origami mamuta v mamutích rozmeroch. Vytvoril si na to autorskú techniku, v rámci ktorej na plátno, pôvodne určené na maľbu, nanáša vosk a ten potom zažehľuje, čím mení jeho pevnosť, pričom vzniká zároveň aj špecifická vôňa.Nová synagóga sa počas výstavy „premení“ na novodobú jaskyňu, v ktorej stretneme okrem zamestnancov aj sochy pravekých ľudí, doslova tu „zaparkuje“ ďalšia jaskyňa a vyrastie aj mamut. Súčasťou výstavy budú staršie aj úplne nové diela završujúce Martinovu pravekú epopeju. Jeho video Kompozícia s mamutom 1. a 2. (2012), ktoré sa odohráva v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave, som videla prvýkrát pred viac ako 10 rokmi, ale mám ho dodnes v pamäti, podobne ako mi zostali v pamäti scény z filmov Cesta do pravěku či Boj o oheň."autorka textu a kurátorka: Zuzana JanečkováMartin Špirec je vizuálny umelec, pedagóg a neúnavný výskumník. Narodil sa v Čadci, odkiaľ pramení prezývka Kysučan, čo ako sám hovorí, je v slovenskom kontexte niečo ako kosodrevina v hierarchii lesnej spoločnosti. Vyštudoval a následne pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako asistent a vedúci ateliéru +- XXI v dvojici s Rastislavom Podhorským. Veľa pozoruje, chodí a skúša doslova na vlastnej koži. Všíma si detaily, osobitosti, premýšľa, čo všetko sa mu vrylo do pamäti, aké mechanizmy naňho pôsobia v sociálnych vzťahoch, v technológiách, v krajine a aký vplyv to má na diela, ktoré potom vytvára. Študoval síce maľbu, ale vždy v nej boli presahy do iných médií ako socha, objekt, performance, video či fotografia. Výsledkom sú vzrušujúce prekvapenia, ktoré sa nijak nevyhýbajú omylom a ukazujú ďalšie nečakané súvislosti. Tento nielen umelecký výskum často konzultuje aj s odborníkmi v daných špecifických oblastiach (napr. s archeológmi či paleontológmi). Na výstavu platí naša celoročná výstavná permanentka.
Nech múzy nemlčia - veľkonočný koncert ZUŠ L. Árvaya
utorok 26.03.2024 /
@18:00
V predveľkonočnom pôste zaznejú pod kupolou Novej synagógy skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha aj spevácky a poslucháčsky príťažlivý kánon Dona Nobis Pacem, ktorý vám prinesie pokoj.Hudobnej verejnosti aj svojim blízkym sa predstavia detský spevácky zbor Árvayček pod dirigentským vedením Antónie Gráfovej, sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya s dirigentom Radovanom Vargom a ďalší malí a väčší hudobníci. Poistite si miesta, ani Synagóga nie je nafukovacia.Na Základnej umeleckej škole Ladislava Árvaya môžete študovať hudbu, tanec, dramatické umenie aj výtvarný odbor (ktorý sa postaral o ilustráciu ku koncertu). Viac sa dočítate na www.zuszilina.sk.
Tančiareň: Swing
streda 27.03.2024 /
@17:00
Môže byť niečo lepšie ako tanec sólo? Tanec v páre!Tančiareň je novovznikajúci projekt v kaviarni Novej synagógy určený tak pre začiatočníkov, ako aj pre párové stálice. Najbližšie sa spoločne rozhýbeme v rytme swingu. Večer je rozdelený na dva bloky. V prvom si dáme spoločný rýchlokurz a vysvetlíme si základné kroky a princípy. Po prestávke na oddych – kedy môžete využiť otvorenú kaviareň – pokračujeme s opakovaním základnej zostavy a voľnej improvizácii. Tančiareň je čerstvým projektom nášho kolegu Sebastiána Loja. Tancu sa venuje 10 rokov a ako hovorí, bol pre neho odmalička vášňou a útekom od všedných dní. Popri štúdiu strednej školy je zároveň aj naším kolegom – môžete ho stretnúť ako sprievodcu vo výstavných priestoroch. Kapacita je obmedzená. Prihlásiť sa môžete na email arie@novasynagoga.sk a vstupné na mieste je dobrovoľné. Na podujatie sa nevzťahuje permanentka spojených kultúrnych centier Stanica a Nová synagóga.
Kresliace kolokvium II.
nedeľa 31.03.2024 /
@15:00
Naväzujeme na úspešnú galerijnú situáciu a pokračujeme formátom kresliaceho workshopu pre širokú verejnosť v druhej edícii. Bude to príležitosť previesť účastníkov základným scitlivením sa na (nielen galerijný) priestor s následným premenením do kresby. Časť podujatia bude okrem iného doprevádzaná moderovaným časom spoločného ticha a reflexie nad zakresleným.K workshopu nie sú vopred potrebné žiadne formálne znalosti z kreslenia. Podujatie je určené aj ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých.Kapacita workshopu je obmedzená. Čas podujatia bude približne 2,5 hodiny.Ing. arch. Michal Žák DiS. SDB (*1992)Vyštudoval architektúru a grafický dizajn v Bratislave a vo Wroclawe. Zaujíma sa o nové vizuálne formy i o vzťah súčasného umenia a kresťanskej spirituality. Ako rehoľník salezián sa momentálne venuje práci vychováteľa na stredoškolskom internáte v Žiline a artdirectingu menších projektov. Kresba ho vo svojich rôznych podobách sprevádza už od detstva na jeho cestách životom.
Katarzia: Šťastné dieťa TOUR
streda 03.04.2024 /
@20:00
Výrazná osobnosť domácej a slovenskej scény, speváčka, skladateľka a textárka Katarzia vyráža na turné. 6. októbra 2023 vydala šiesty štúdiový album s názvom Šťastné dieťa, ktorý predstaví aj v Novej synagóge.Nové piesne zložila Katarzia prevažne na klavíri a na aranžmánoch a produkcii s ňou spolupracoval producent a zakladateľ vydavateľstva Animal Music Petr Ostrouchov. Katarzia si prizvala aj mladú slovenskú klaviristku Kristínu Smetanovú, bubeníka Romana Víchu a basgitaristu Tomáša Lišku. V piesni Piesok hosťuje na trúbke švédsky trubkár Oskar Stenmark a speváčka Stephanie Alvarenga, ktorí žijú v New Yorku. Katarzia je vďaka svojim výrazným textom často označovaná za hlas svojej generácie. S otvorenosťou a empatiou hovorí o aktuálnych pocitoch žien prostredníctvom obrazov medziľudských vzťahov v súčasnom svete.V medziobdobí po vydaní svojho predchádzajúceho albumu "n5" (2021) zložila piesne pre televízny seriál Pozadí udalostí v réžii Jana Hřebejka, pre celovečerný dokumentárny film Jarmily Štukovej Moja nová tvář a pre divadelné predstavenia. Spolupracovala aj na úspešnom projekte HORÁČEK GEN XYZ pre pražský Cirkus La Putika, kde spolu s niekoľkými ďalšími producentmi a hudobníkmi prepracovala texty a skladby Michala Horáčka. V minulosti získala okrem iného ocenenie Radio Head Awards a jej tvorbu ocenil aj prestížny festival Berlinare.Na toto podujatie Vám platí super výhodná ročná permanentka, lebo máme radi naše pravidelné návštevníčky a návštevníkov.
Vypredaná JANA KIRSCHNER / OBYČAJNOSTI TOUR
sobota 06.04.2024 /
@20:00
Koncert je komplet vypredaný, aj pridané miesta na balkóne - ďalšie lístky už nebudú, ani online ani na mieste. Ďakujeme za záujem, bolo to neuveriteľne rýchle!-----Speváčka a skladateľka Jana Kirschner prichádza začiatkom marca s dlhoočakávaným novým albumom s názvom Obyčajnosti. Album je oslavou každodenných dní, vecí a rituálov, ktoré v jej melódiách ožívajú a rozprávajú pestrým hudobným jazykom.Oslava každodenností a vzácností obyčajných dní bude pokračovať aj v 7 mestách naprieč Česko-Slovenskom. Vo viac než 90-minútovom programe sa spolu s Jankou predstaví medzinárodná zostava hudobníkov z Británie, Francúzska, Česka i Slovenska. Členovia kapely MAD MAD MAD, Malina Brothers, Katja Elznicová zo skupiny Manon Meurt, Valentína Vlková (Meowlau x Val), Adina Sivoková a samozrejme speváčkin dlhoročný partner a producent Eddie Stevens, známy z kapiel Moloko, Zero 7, či spoluprácami s Roisin Murphy, Jamiroquai a Siou. V Žiline tento veľký hudobný zážitok vychádza na deň druhého kola prezidentských volieb, v ktorých opäť raz pôjde o veľa. Držme sa a strávme tento (ne)oyčajný večer spolu!
Milan Stanco: vDoma (od júna 2022 do konca vojny na Ukrajine)
utorok 24.12.2024 /
@13:00
Inštalácia Milana Stanca na chodníku pred Novou synagógou vznikla v roku 2022 ako reakcia na inváziu Ruska na Ukrajinu. Inšpiráciou boli rozhovory s ukrajinskou učiteľkou a výtvarníčkou Tamarou Turljun, ktorá žije a tvorí v Kyjeve. „Vojna trvá už niekoľko mesiacov. Som na svoju krajinu hrdá. Od samého začiatku všetci robia čo môžu. V mojom prípade sú to lekcie a tvorivé dielne s deťmi. Stále ich učím a vymýšľame spolu rozličné projekty. Každé jedno z nich je predčasne dospelé. Každé jedno vie, že je u nás vojna... Náš domov nie je byt či dom, je to celá krajina. Nerozprávame sa o vojne, počúvame ju každý deň v sirénach počas toho ako tvoríme našu svetlú budúcnosť na papieri…“ Tamara TurljunTamara pri komunikácii s deťmi nepoužíva slová byt, dom a domov. Veľa z nich ho už nemajú. Vojna im ho zničila. Je to príliš citlivá téma, ktorá otvára ich duševné traumy. Preto sme inštaláciu nazvali vdoma, toto slovo v ukrajinčine znamená "byť doma". Postupne sa naša senzitivita voči utrpeniu Ukrajincov otupuje. Toto dielo je pripomienkou, aby sme nezabúdali.„Nutnosť tvoriť plynie z doby, v ktorej žijeme. Z doby plnej kontrastov, absurdity a gýču. Vždy som bol tak trochu rebel a v tvorbe sa snažím ukázať svoj nesúhlas s dobou a aktuálnymi udalosťami vo svete.“ Milan StancoTamaru sme sa rozhodli aj finančne podporiť v rámci spoločnej iniciatívy s ukrajinskou organizáciou Izolyatsia. Pomáhame umelcom nachádzajúcich sa vo vojnových zónach.Milan Stanco sa narodil v roku 1991 v Žiline, skončil produktový dizajn na STU v Bratislave v roku 2021. V tomto roku bol aj jedným z umeleckých rezidentov v Novej synagóge. Je zakladateľom vlastnej značky PANGEA. Tamara Turljun sa narodila v roku 1995 v dedine Pavlivka. Absolvovala štúdiá v oblasti vizuálneho umenia na školách v Dnipre a Kyjeve. Je spoluzakladateľkou priestoru Depot12_59. Aktívne tvorí a vystavuje. Momentálne sa venuje práci s deťmi zasiahnutých vojnou. Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, za spoluprácu ďakujeme aj Mestu Žilina. Viac fotografií od Richarda Kohlera nájdete v albume na našom flickr.com/novasynagoga.
Permanentka na výstavy v Novej synagóge 2024
utorok 31.12.2024 /
@13:00
Za cenu menej ako dve vstupenky získate neobmedzený vstup na výstavy, ktorých plánujeme v roku 2024 päť - budú to sóla slovenských výtvarníkov mladšej strednej generácie: Moniky Pascoe Mikyškovej, Martina Špirca, Ľuboša Kotlára, Svätopluka Mikytu a Andrása Cséfalvaya. Na každú z výstav môžete prísť viackrát a galerijná permanentka vám platí aj otvorenia, komentované prehliadky s autormi a kurátormi, diskusie (aj tie mimo nesúvisiace s výstavami). To sa oplatí - pretože máme radi divákov, ktorí za umením chodia často a pravidelne. Permanentku kúpite za 11eur tu na webe, pri prvej návšteve vám ju na vstupe do Synagógy naši kolegovia vymenia za kartičku s menom, ktorú stačí pri ďalších návštevách ukázať. Ak chcete ešte viac, máme aj celoročnú permanentku na voľný vstup na všetky podujatia našich spojených kultúrnych centier žilinských. Tá stojí 129eur / 79eur (zľavnená suma je pre študentov, seniorov, učiteľov, rodičov na materskej, ZŤP, …) a sú v nej samozrejme aj všetky výstavy. Kúpite ju online na https://novasynagoga.sk/event-detail/65777b671b234e0ae020450d/?lang=sk_SK Ak máte ďalšie otázky, píšte na info@novasynagoga.sk. Ďakujeme!
Suveníry, káva a knihy zo Synagógy
utorok 31.12.2024 /
@19:00
Predaju suvenírov sme sa doteraz veľmi nevenovali, ale začíname a keď si od nás niečo odnesiete, budeme vďační. Pomôžete nám tak s nákladmi na energie, ktoré nám od roku 2023 extrémne zdraželi.Ďakujeme!Veci, vecičky a suveníry zo zoznamu nižšie nájdete u nás na pulte pri vstupe do Synagógy. Ak ich chcete zaslať poštou, alebo máte otázku na diaľku, píšte na info@novasynagoga.sk.
Chcem podporiť kultúru (a energie) v Novej synagóge a na Stanici Žilina-Záriečie
utorok 31.12.2024 /
@23:00
Kultúrne centrá zažívajú v čase zdražovania energií, inflácie a po pandémii ťažké časy. Už niekoľko rokov sa snažíme prinášať do Žiliny kvalitné umenie, a staráme sa o dve miesta, bez ktorých si kultúrny a komunitný životv meste nevieme predstaviť - spojené kultúrne centrá Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga. Viac ako donedávna potrebujeme pomocnú ruku od vás - našich umelcov, divákov, návštevníkov a priateľov. Jednou z foriem je aj finančná pomoc v podobe zakúpenia podpornej vstupenky tu.Podporiť nás môžete aj venovaním 2% z vašich daní. Viac na https://www.novasynagoga.sk/2percentaĎAKUJEME!
Nová synagóga & Stanica 2024 - permanentka na celý rok kultúry
utorok 31.12.2024 /
@23:00
Aj na celý ďalší rok 2024 môžete mať spojené kultúrne centrá žilinské – Stanicu Žilina-Záriečie aj Novú synagógu a väčšinu z toho, čo sa v nich udeje – na jednom lístku. Celoročná permanentka za menej ako 11eur na mesiac vám zabezpečí voľný vstup na dve-tri stovky akcií – platí na všetky podujatia okrem workshopov, festivalov Kiosk a Fest Anča či pár podujatí, ktorých nie sme organizátorom, ale konajú sa u nás. Cenou sme sa prispôsobili festivalu Pohoda – 129eur, pretože si myslíme, že u nás za rok zažijete minimálne toľko. A pre študentov, učiteľov, seniorov, všetkých na materskej, ZŤP či iných, ktorým sa zľava hodí, sme cenu odvodili od novembrového sviatku, ktorý máme najradšej – 89eur. Permanentka platí pre 1 osobu a je neprenosná. Po jej zakúpení dostanete od nás promokód, s ktorým si môžete na stránkach www.stanica.sk a www.novasynagoga.sk sami vytvoriť voľný lístok na ktorúkoľvek akciu. V Novej synagóge platí permanentka aj na neobmedzený vstup na výstavy v režime 1+1 – môžete so sebou zobrať ešte jedného hosťa. Ak ju chcete niekomu darovať, dodáme vám ju vytlačenú v obálke, stačí napísať na info@stanica.sk alebo zavolať 0907137145. Aj akékoľvek iné otázky máte, píšte a volajte. Prajeme celý rok plný kultúrneho života!