Vyhľadať
Close this search box.

KIOSK 17 – Festival blízkeho stretnutia

Festival Kiosk každý rok hľadá tému, ktorá sa dotýka alebo definuje slovenskú, respektíve stredoeurópsku scénu. V aktuálnom 17. ročníku sa zameriame na INVÁZIE a ich rôzne podoby. Invázie chápeme ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme. Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry.  Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy?

Do Žiliny a jej okolia prinesie festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac či menej invazívne umelecké formy. Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!

 

Celý festivalový program a informácie nájdete na tomto linku.