Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.06. - 02.10.2024)

Dátum

streda 02.10.2024

Čas

15:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Na vlastné oči 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. 

Objednať sa môžete u Kristíny Vacek  e-mailom na edu@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0918 048 783

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa,ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia
Something’ Wrong and I Can Feel It – výstava Ľuboša Kotlára

 

Program workshopov pre školy

Poskladaj si svet I

10. jún – 02. október 2024
4 – 10 rokov, 60 – 90 minút

Príďte sa s nami zabaviť s hravým programom Poskladaj si svet I. Deti budú mať šancu objaviť svoju kreativitu a vytvárať si vlastné svety plné farieb a fantázie. Budeme maľovať, strihať a lepiť, aby sme spoločne vytvorili jedinečné mestečká z papiera. Každé dieťa si môže vytvoriť svoje vlastné domy, stromy a cesty, ktoré pridáme do našej spoločnej papierovej krajiny.

**Program poskytuje deťom príležitosť aktívne sa zapojiť do sveta umenia a výtvarného tvorenia prostredníctvom zábavnej a interaktívnej skúsenosti v galérii. 

 

Poskladaj si svet II
10. jún – 02. október 2024
10 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Počas tejto edukačnej aktivity budeme pracovať s papierom a inými jednoduchými materiálmi na vytváraní rôznych objektov. Získame praktické skúsenosti so skladaním a modelovaním, pričom budeme objavovať, ako sa vzniknuté tvary menia a transformujú v priestore. Naučíme sa spolupracovať, tvoriť a hrať sa so svojimi vlastnými výtvormi. Zapojíme aj vlastnú tvorivosť a vizuálnu predstavivosť, aby sme vytvorili jedinečné papierové diela. 

**Program podporuje kreativitu a schopnosť premýšľať o priestore a jeho premene

 

Camera obscura – svetlo na konci tunela

10. jún – 02. október 2024
10 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Pridajte sa k nám na jedinečnú cestu tvorenia, kde deti budú mať možnosť vytvoriť svoju vlastnú cameru obscuru. Táto aktivita je inšpirovaná inštaláciou Ľuboša Kotlára, ktorá je súčasťou výstavy Something’s Wrong and I Can Feel It. Počas edukácie budú deti objavovať tajomstvá svetla a tieňa a pochopia, ako funguje jedno z najstarších optických zariadení na svete. Spoločne vytvoríme jednoduché, no fascinujúce nástroje, ktoré premieňajú svet okolo nás do projekcií svetla a tieňa.

**Deti si prakticky osvoja základné princípy optiky a vizuálneho vnímania, pričom budú stimulované k zamysleniu sa nad tým, ako vnímame a interpretujeme svet okolo nás

 

Hviezdna história Novej synagógy 
celoročne
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej, Simone Gottierovej a Kataríne Vido (Škamlovej) vedie workshopy od januára 2024 umelkyňa Kristína Vacek (portfolio). Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Vo vlastnej tvorbe sa zameriava prevažne na klasickú maľbu, ktorá slúži ako prostriedok na kritické prehodnocovanie vlastnej identity úzko spojenej so spiritualitou, vzťahmi a rodinnými hodnotami. Tento koncept interpretuje prostredníctvom figurálnych kompozícií v krajine. Participovala na kolektívnych, ale aj samostatných projektoch (výstava Po praslici v Pistoriho paláci v Bratislve, v  Galérii lavička v Martine, na Festivale FRAJ, v Synagóga Brezno, v CNK Záhrada, v Rozkvet gallery v Banskej Bystrici, v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, atď.)

 

Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange
 

Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. 
ĎAKUJEME!