Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Martin Bízik: Zvuková substancia / Substancia zvuku / výstava scénografie k predstaveniu „Vnorená“

Dátum

utorok 10.09.2024

Čas

13:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Zvuková interaktívna inštalácia vo forme experimentálneho hudobného nástroja, ktorá umožňuje divákovi hlbšie spoznávanie vzťahu zvuku a hmoty (vody). Tématicky odkazuje na alarmujúci stav zvyšujúcich sa hladín svetových oceánov a morí a ich dopady.

 

Túto inštaláciu si tvorkyne z divadelného zoskupenia Odivo vybrali ako scénografiu k audiovizuálnej (re)performancii Vnorená, ktorú uvádzame v sobotu 14. septembra o 19:00 a na ktorú vás srdečne pozývame.

 

Inštaláciu si môžete pozrieť od utorka 10. 9. do piatka 13. 9. v otváracích hodinách, od 13:00 do 19:00.

 

Martin Bízik (*1996, Martin) je absolventom (2022) Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ateliéru digitálnych médií u prof. MgA. Ing. Michala Murina, ArtD. Pracuje na pomedzí digitálnych médií a site-specific inštalácií. Autor vo svojej tvorbe využíva a zostrojuje vlastné meracie prístroje a získané dáta následne transformuje do vizuálnej a/alebo audio podoby (sonifikácia dát). Výsledkom sú diela mapujúce prírodné prostredia, experimentálne nástroje a zvukové inštalácie pohybujúce sa v intenciách Art and Science. Jeho záujem o interdisciplinárne presahy odzrkadľuje aj nominácia na ocenenie DOSKY 2022 za najlepšiu scénografiu sezóny za predstavenie Vnorená (nezávislé zoskupenie Odivo).