Vyhľadať
Close this search box.

2% pre Novú synagógu Žilina a Stanicu

vizual2percenta2024

KULTÚRA POTREBUJE VAŠE 2%
Chcú ju zneužiť na presadzovanie svojich záujmov. Chcú ju ovládať. Chcú diktovať, ktorá je správna. Sú nekultúrni, ale to neznamená, že kultúra stojí na okraji ich záujmu. Venujú jej veľa času a pozornosti − pretože sa jej boja. Boja sa kultúry, lebo tá vždy prežije. Kultúra prežila fašizmus, komunizmus aj mečiarizmus. Oni to vedia a nepáči sa im to.

My sa však nekultúre nepoddáme. O kultúru budeme bojovať – a veríme, že vy v tom budete s nami. Že dokážete oceniť dôležitosť nezávislej a kvalitnej kultúry. Že vidíte zmysel nášho dlhodobého snaženia v kultúrnych centrách Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga.

Zoberte im svoje 2% a dajte ich na to, čoho sa nekultúra najviac bojí. Na kultúru.

ĎAKUJEME!


Údaje potrebné k venovaniu 2%

  • IČO: 36143693
  • Obchodné meno (názov): Truc sphérique


Fyzické a právnicke osoby
– ktoré podávajú daňové priznanie, uvedú údaje priamo tam.
Formulár DP pre fyzické osoby – typ A
Formulár DP pre fyzické osoby – typ B

– Ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou DP je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti

Formulár DP pre právnické osoby


Zamestnanec
– predloží (donesie alebo pošle poštou) na ktorýkoľvek daňový úrad do 30. apríla Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane. Zamestnanec požiada zamestnávateľa o vydanie Potvrdenia o zaplatení dane na účely vyhlásenia (súčasne pri žiadaní zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, alebo samostatne). Z potvrdenia o zaplatení dane zistí dátum zaplatenia dane, vypočíta 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane a sumu maximálne do výšky 2 % resp. 3 % uvedie vo Vyhlásení (poučenie na vyplnenie vyhlásenia nájdete tu). – ak poukazujete 3% zaplatenej dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

* Ak chcete poukázať 3%, musíte spĺňať podmienku, že ste fyzická osoba a v minulom roku ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín. Dobrovoľník môže poukázať 3% z dane ktorémukoľvek prijímateľovi (tz. môžete venovať 3% nám, aj keď ste ako dobrovoľníci pomáhali inde). Ak ste ale minulý rok pomáhali ako dobrovoľníci nám, napíšte na info@novasynagoga.sk a pošleme vám potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu – Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Celý postup ako venovať 2 percentá nájdete napríklad na www.financnasprava.sk alebo www.rozhodni.sk.


V prípade otázok nás kontaktujte:
robo@stanica.sk, 0907 425 221


Upozornenie pre firmy, ktoré chcú pomôcť ešte viac
– Od roku 2016, ak firma do konca marca neposkytne súčasne s 2% z daní mimovládnej organizácii (ktorejkoľvek) aj finančný dar z vlastných zdrojov vo výške min. 0,5% dane, ktorú zaplatila, môže jej venovať len 1% z daní. Máte teda na výber – buď nás podporíte len jedným percentom z daní a nebude vás to stáť nič, alebo nás podporíte aj z vlastných zdrojov darom vo výške pol percenta z výšky vašej dane a podporíte nás tým v skutočnosti 2,5 percentami…budeme samozrejme vďační a radi vašu ochotu budeme propagovať. Pre bližšie informácie a dohodu o dare nás prosím kontaktujte, stretneme sa osobne – Marek Adamov, marek@novasynagoga.sk, tel. 0907137145. Prípadne si rovno stiahnite darovaciu zmluvu, vypíšte vaše údaje a pošlite nám ju.
Vďaka!

Príbeh kultúrneho centra Nová synagóga
Na začiatku bola táto špičková medzivojnová architektúra a potreba ju zachrániť. Vyzeralo to, že sa nenájde hneď dosť peňazí v meste ani v štáte, vraj by to stálo milióny. A tak sme prišli my, malé občianske združenie zo Stanice Žilina-Záriečie, a pustili sa do toho. S cieľom zvládnuť to za jeden milión, ktorý sme postupne zbierali – z darov, 2% z daní, od sponzorov aj z grantov. A čo sme nenazbierali, to sme ušetrili vďaka práci stoviek dobrovoľníkov.

Neuveriteľné sa stalo realitou. Nová synagóga od Petra Behrensa v Žiline je dnes dôležitou pamiatkou nielen pre pár nadšencov architektúry, ktorí o jej európskom význame písali roky. Vďaka nášmu príbehu vedia o synagóge tisíce obyvateľov Žiliny, Slovenska i zahraničia. Podporili jej rekonštrukciu, pomáhali nám, držali palce a dnes sú našimi divákmi alebo spolupracovníkmi. A dobré meno a správa o jednej výnimočnej stavbe a jednej úprimnej iniciatíve ju zachrániť pre kultúrne využitie sa šíri do sveta.

Naším zámerom od začiatku ale nie je len obnovená Behrensova architektúra – vdýchli sme jej nový život. Otvorili sme ju v máji 2017 ako centrum pre súčasné umenie a ďalšie kultúrne a komunitné aktivity pre širokú verejnosť. A ak sa počítajú aj pootvorenia a prvé výstavy, koncerty, festivaly a akcie počas stavby od roku 2012, máme za sebou toho už celkom dosť – pozrite si stovky fotografií v našom archíve na Flickr.com/Novasynagoga.

Kto sme?
Od roku 1998 naše občianske združenie Truc sphérique zorganizovalo niekoľko tisíc akcií, projektov, mnohé s medzinárodným obsadením, ktorých sa zúčastnili státisíce divákov. V aktivitách, ktoré sami začali ako dobrovoľníci, aktívne pomáhalo niekoľko stoviek mladých ľudí, sponzorov a darcov. Od roku 2003 sme začali s rekonštrukciou a prevádzkou kultúrneho centra Stanica v budove starej železničnej zastávky Žilina-Záriečie. To je dnes známe v celej Európe a je jediným miestom svojho druhu v Žiline – na pomedzí priestoru pre súčasné umenie, komunitného centra a laboratória nových trendov v kultúre. V roku 2009 k nemu pribudla nová alternatívna budova S2 pod strechou nadjazdu Rondel a posledné roky sa intenzívne venujeme aj budovaniu komunitného parku pod ním. Do roka sa na Stanici uskutoční 350 akcií, festivalov, koncertov, divadelných predstavení, tvorivých dielní, diskusií a workshopov a prejde ňou 30-tisíc ľudí.

Na rekonštrukcii Novej synagógy pracujeme od roku 2011 a je za nami väčšina potrebných prác, od mája 2017 sme otvorení (hoci chýbajúcich detailov je ešte mnoho). Vybúrali a vyčistili sme viac než tisícpäťsto ton nepôvodných prestavieb a objavili pôvodný interiér i originálnu dokumentáciu od architekta Behrensa. Dali sme dokopy tím 20 ľudí, architektov, projektantov, historikov, reštaurátorov, ktorí vedú celý proces. Zasklili sme okná, priviedli novú vodu, plyn, elektriku, podarila sa rekonštrukcia strechy, reštaurovanie kupoly, máme novú podlahu s podlahovým vykurovaním, zreštaurované omietky i novú fasádu. Veľakrát sme pootvorili, v synagóge boli už počas stavby koncerty, výstavy, vianočný trh, módna prehliadka aj bedmintový turnaj, aby sme ukázali, ako budeme fungovať po rekonštrukcii. Získali sme aj medzinárodnú cenu Bauwelt Award či špeciálnu cenu Slovenskej komory architektov Patrón architektúry. Stálo to jeden a pol milióna eur, ale nebyť dobrovoľníkov a sponzorov, stálo by to dvakrát viac.