Vyhľadať
Close this search box.

Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.

Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých. 
Preto potrebujeme Vaše 2% 

 ĎAKUJEME!
2%

Program Nová synagóga

Something's Wrong and I Can Feel It - výstava Ľuboša Kotlára (9. 7. – 8. 9. 2024)
utorok 09.07.2024 /
@18:00
architektúra výstavy: Gabriela Smetanovázvuk: NaiKavolsgrafický dizajn: Dávid Koronczi„Oblohu, podobne ako všetko ostatné, sledujeme cez prizmu klimatickej zmeny. Je jedno, že o nej nič nevieme.“ BRIDDLE, James. Temný novovek. 2018Performatívna inštalácia Ľuboša Kotlára sa zaoberá primárne konceptami dočasnosti, klimatickou krízou, liminalitou, mystifikáciou, individuálnou bezmocnosťou, nutnosťou kolektívnej introspekcie, vesmírom a astrológiou. Autor využíva vopred dané architektonické prvky priestoru, ktorých zviditeľnením/transformáciou tento priestor rekontextualizuje na optické zariadenie, ktoré zachytáva a projektuje atmosférické zmeny na oblohe nad budovou Novej synagógy. Vytvára tak obraz, ktorý sa v reálnom čase transformuje mimo jeho kontroly.Pomyselná sociálna hierarchia, hranica medzi autorstvom a diváctvom, sa narúša, autor sa stáva jedným z pozorovateľov. Performativita inštalácie spočíva v jej procesuálnosti, sťaženom zmyslovom vnímaní diváctva, ako i časovej náročnosti adaptácie na nové podmienky. Z textu Erika Vilíma o výstave:„ O slovách na PV odborných článkoch som slovo percepcia použil mnohokrát. Priznám sa, dlho som sa mu snažil vyhnúť, možno práve pre jeho akademické vyznenie. Ak sme sa zastavili, alebo sa ešte len zastavíme, na sólovej výstave Ľuboša Kotlára v Novej synagóge Žilina, stojí za to sa k nemu opäť po dlhej dobe vrátiť.Pojem percepcia najlepšie pochopíme, ak ho uvidíme vo svetle iného termínu – perspektíva. Percepcia je iba prijímanie určitých dát prostredníctvom našich zmyslových zakončení. V tejto „absorpcii“ okolia je niečo nekontrolovateľné, je to akýsi tok – čisté videnie či počúvanie práve tu, teraz a v tomto prostredí. Aj tieto slová sa do vás pomaly vlievajú. Vaše oči registrujú kontrast medzi bielym papierom a čiernym písmom.Na základe týchto dát skladáte postupne vety. Percepcia je teda „toto“ vyjavenie sa sveta – percepcia je potokom, v ktorom sa do nás vlieva Svet.Perspektíva je radikálne iná, je v nej v niečo cielené, je to konkrétne zaujatie pohľadu. Perspektíva mení rámec toho, čo vidíme. Pokiaľ percepcia je len jedna, neustále prechádzajúca, dejúca sa, perspektív môžeme zaujať mnoho. Na jednu vec sa môžeme pozrieť z viacerých miest a vždy ju uvidíme v inej perspektíve. Fotoaparát je toho príkladom. Jednoducho ho presuniete a on už na váš povel zastaví tento „tok“. Aj prednedávnom astronómovia urobili novú fotografiu čiernej diery v galaxii M87, zaujali novú perspektívu, no napriek tomu sa nový obrázok veľmi podobá na predchádzajúci z roku 2019. Určite v ňom však je drobný rozdiel, ktorý má svoju vlastnú vedeckú hodnotu. Ponechajme to však na teraz bokom.Ak vidíme tento rozdiel medzi slovami percepcia a perspektíva jasne, vieme si teraz položiť jednoduchú otázku – kde sa nachádzame, ak sme v diele Ľuboša Kotlára? Percipujeme, prijímame tento tok, vlievajúcú sa oblohu, alebo zaujímame perspektívu? Bude naša perspektíva iná, ak prídeme v iný deň? A potrebujeme k tomu dokonalý obraz na podlahe Novej synagógy Žilina, keď ten vedia predsa spraviť naše „múdre“ telefóny?“Narodený v roku 1991 v Šali, Ľuboš Kotlár vyštudoval Fotografiu a nové médiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2012–2018). Počas štúdia absolvoval výmenné pobyty na Aalto School of Art Design and Architecture v Helsinkách (2014) a Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme (2017). Medzi vybrané samostatné a skupinové výstavy patria Looking a – way, tranzit.sk, Bratislava, SK (2024); sugar (v spolupráci s Robertom Gabrisom, v rámci Biennale Matter of Art), Šaloun villa, Praha, CZ (2022); All That We Have in Common, v rámci Manifesta 14, Museum of Contemporary Art, Skopje, MK (2022); nowlessness, act iii: hot in here, v rámci OFF Bratislava, CO kryt pod Kunsthalle Bratislava, Bratislava, SK (2021); Roma Resistance and Resilience, ERIAC, Berlin, DE (2021); Different Worlds 2020, Photon, Ljubljana, Sl (2020); nowlessness, act ii: the waves, v rámci OFF Bratislava, Galéria MEDIUM, Bratislava, SK (2019); okrem iných. Absolvoval rezidenčné pobyty v MeetFactory, Praha, CZ (2022); Artak350, Grundarfjordur, IS (2022) a Villa Romana (v spolupráci s ERIAC), Florencia, IT (2021).Viac z ľubošovej tvorby: https://luboskotlar.com/Na výstavu platí naša celoročná výstavná permanentka.Projekt bol podporený zo zdrojov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.
KIOSK 17 – Festival blízkeho stretnutia
štvrtok 25.07.2024 /
@16:00
Festival Kiosk každý rok hľadá tému, ktorá sa dotýka alebo definuje slovenskú, respektíve stredoeurópsku scénu. V aktuálnom 17. ročníku sa zmeriame na INVÁZIE a ich rôzne podoby. Invázie chápeme ako stretnutia s neznámym, ako strach z nového a z toho, čomu nerozumieme.Invazívne môžu byť rastliny, zvuky, divadelné formy, ale aj odlišné názory či cudzie kultúry. Ako na to všetko môže reagovať divadelný festival? Budeme hľadať cudzorodé prvky v mestách, v prírode, v komunitách, regiónoch, v ľuďoch a skúmať, čím nás menia a formujú. Kedy a ako je invázia násilná a devastačná, a kedy vie byť impulzom pre pokrok či nové perspektívy?Do Žiliny a jej okolia prinesie festival slovenské divadelné aj tanečné inscenácie a performancie, rozmanité intervencie do verejného priestoru, zvukové a vizuálne inštalácie, diskusie a ďalšie viac čimenej invazívne umelecké formy. Príďte zažiť blízke stretnutie neopakovateľného druhu!– – – PERMANENTKA – – –Ak chcete prísť na celý festival, odporúčame kúpiť si permanentku. Najskôr kliknite na rezervačný systém, kde si zvolíte vlastný program. Po rezervácii vám bude doručený email s kódom, ktorý zadáte v časti “Pridať promo kód” priamo na tomto odkaze.Aj keď sa pri kúpe permanentky píše, že podujatie je vypredané, nie je to tak. Permanentku je možné zakúpiť až po rezervácii predstavení a obdržaní a zadaní promo kódu.
Vrba Wetzler Memorial a komorný koncert Dominiky Weiss a Jiřího Hoškových
sobota 27.07.2024 /
@18:00
V roku 2024 sa už spolu po desiatykrát vyberáme po stopách Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, prvých utečencov z Osvienčimu-Birkenau, ktorí vypovedali o tom čo sa deje v tábore smrti, z ktorého ušli. Vrelo pozývame všetkých členov a priaznivcov komunity VWM.V júlovom termíne si po závere pochodu vypočujeme komorné vystúpenie s názvom "Židovská hudba a klezmer pre violoncello" v podaní Dominiky Weiss a Jiřího Hoškových.Program koncertu (predpokladaný začiatok o 19:00):Ernst Bloch (1880-1959):Suita “From Jewish Life” (Modlitba, Prosba, Židovská pieseň)Jiří Hošek (1955- ):Židovské a klezmerové melodie v úprave pre dve violončelá (1. časť, výber z cyklu)Max Christian Friedrich Bruch (1838-1920):Kol Nidrei op. 47 (Adagio pre violončelo a klávesový nástroj)David Popper (1843-1913):Suita pre dve violončelá op. 16 (výber) Dominika Weiss Hošková po štúdiách na Pražskom konzervatóriu a súkromných lekciách u prof. Miloša Sádla pokračovala na HAMU, kde absolvovala magisterské štúdium v triede svojho otca doc. Jiřího Hoška a následne tiež doktorandské štúdium s témou Židovské náboženské motívy v tvorbe pre violončelo. Študovala tiež v Paríži a na Jerusalem Academy of Music, získala mnoho ocenení v Českej republike i zahraničí (v roku 2009 se stala absolutnou víťazkou v súťaži The competition in memory of David Gritz). V roku 2010 boli jej umelecké aktivity ocenené udelením Striebornej medaily Senátu Parlamentu Českej republiky za šírenie dobrého mena a tradícií Českej republiky v štáte Izrael.Jiří Hošek studoval hru na violončelo na pražskejAMU u prof. Miloše Sádla. Zúčastnil sa úspešne celej rady medzinárodných interpretačných súťaží (stal sa napr. laureátom Mezinárodní violoncellové soutěže Pražského jara 1980) a v hre sa zdokonaľoval tiež na majstrovských kurzoch v Paríži, Nice či Budapešti. V rokoch 1991-1996 bol koncertným majstrom violončelovej sekcie Symfonického orchestra Českého rozhlasu a od roku 1988 je jeho sólistom. V rokoch 1994-2014 pedagogicky pôsobil ako docent na pražskej HAMU.Vopred ďakujeme za využitie flexibilnej výšky vstupného a podporu komunitného projektu. Program z verejných zdrojov podporil KULT MINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
BimBamKuku
sobota 17.08.2024 /
@16:00
Obľúbená detská dvojica Líška a Vlk z YouTube kanála BimBamKuku vystúpia naživo spolu s kapelou na koncertnej šnúrke v Novej synagóge, na terase pod lipou.Pre vaše deti majú nachystaný veselý hudobno-divadelný program z Rozprávok Líšky a Vlka.______BimBamKuku je detský kanál plný veselých pesničiek a rozprávok určený pre najmenších. Nájdete tu pesničky pre deti, predškolákov, pesničky pre škôlkarov, vzdelávacie piesne, je tu aj angličtina pre deti, pesničky o abecede, ale i hudobné rozprávky pre deti. BimBamKuku vytvárajú originálny priestor pre deti, aby sa mohli nielen zabávať, ale aj učiť a vyrábať si. Autori: Scenár a réžia: Martin Birner a Barbora Birnerová Kostýmy a texty piesní: Barbora Birnerová Hudba: Martin Hudoba a Martin BirnerPríďte a zažite ich naživo!V prípade nepriaznivého počasia sa koncert uskutoční v bare.
Slávnostný Vrba Wetzler Memorial a koncert kapely Drť s Fedorom Gálom
sobota 24.08.2024 /
@16:00
V roku 2024 sa už spolu po desiatykrát vyberáme po stopách Rudolfa Vrbu a Alfréda Wetzlera, prvých utečencov z Osvienčimu-Birkenau, ktorí vypovedali o tom čo sa deje v tábore smrti, z ktorého ušli. Vrelo pozývame všetkých členov a priaznivcov komunity VWM. V augustovom termíne oslávime 80. výročie ich úteku aj 10 rokov tradície letných pochodov. Ohliadneme sa, oceníme zaslúžilých členov komunity a spoločne sa pozrieme aj na ďalšie smerovanie projektu a jeho výzvy. Prebehne tiež diskusia s Fedorom Gálom, iniciátorom VWM a Caroline Hilton, premietneme si raritný a doteraz nezverejnený materiál z projektu dokumentárneho filmu Cesta lesom za účasti autora, dokumentaristu Roberta Kirchhoffa. Na mieste bude k dispozícii novučičký merch, no predovśetkým výnimočná atmosféra. Príďte ju spolu s nami vytvoriť aj Vy! Orientačný program večera: 16:00 – 17:00Diery v hlave / CESTA LESOM, premietanie a diskusia k téme odkazu Vrbu a Wetzlera aj rómskeho holokaustu na Slovensku s režisérom Robertom Kirchhoffom18:00 – 19:00Zakončenie augustového pochodu VWM19:00 – 19:30Prestávka na občerstvenie  19:30 – 20:30 Gala VWM 21:00 – 22:00 Koncert kapely Drť s Fedorom GálomVopred ďakujeme za využitie flexibilnej výšky vstupného a podporu komunitného projektu. Program z verejných zdrojov podporil KULT MINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín.
Aida Mujačić a Pavel Straka: Reiner(kácia) / koncert k Pamätnému dňu holokaustu a rasového násilia
sobota 07.09.2024 /
@19:00
Balkánska speváčka, klaviristka a etno-muzikologička Aida Mujačić (foto kredit: Jaroslav Jiřička) pochádza z Bosny a Hercegoviny. Aktuálne je usadená v Čechách a pôsobí vo viacerých známych world music, jazz a improvizačných zoskupeniach (napr. Korjen, Freetime, Strakův pojízdný cirkus, Trio Bavlna a i.). Do Novej synagógy prichádza s programom vyskladaným z jej dvoch dlhodobých záujmov: jedným je interpretácia sefardských piesní zozbieraných na území Bosny maliarom a etnografom Ludvíkom Kubom a druhým je autorské aranžovanie (v dramaturgickej spolupráci s Pavlom Strakom v projekte s názvom Reiner(kace)) a interpretácia hudby Karla Reinera (jedného z prívržencov umeleckej avantgardy 30tych rokov), ktorý v období druhej svetovej vojny prešiel vezeniami v Terezíne, Osvienčime a Kauferingu. Aida je skúsenou interpretkou využívajúcou site-specific princíp vo vzťahu k monumentálnym priestorom (synagógam resp. iným sakrálnym stavbám) a svoj spev acapella dopĺňa aj o vlastný sprievod na hudobných nástrojoch (klavír, harmonium, organ, tradičné perkusie). Program z verejných zdrojov podporil KULT MINOR – Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Program Stanica Žilina-Záriečie

Tvorivý denný tábor na Stanici
pondelok 15.07.2024 @08:00
Radi vás privítame u nás, na Stanici v dennom tábore.Tábor je určený pre deti od 5 - 10 rokov. Spoločne sa budeme venovať tvorivým aktivitám, práci s textilom, landartu, práci s hlinou. Navštívime farmu v Jasenove, Považskú galériu a Novú synagógu. Všetko so zaujímavým programom. Okrem toho si zahráme rôzne spoločenské a športové hry.Tešíme sa na vás. Jana a ZuzkaZuzka je mama dvoch detí a prvostupniarska učiteľka s dvadsaťročnou praxou. Miluje prírodu, umenie, cestovanie a veľa sa smeje. Ak hľadáte dokonalú učku pre svoje dieťa, je to Zuzka. A to bez žartu.Jana, zberateľka skúseností a titulov (napr. z antropológie), v minulosti cestovateľka, teraz mama pracujúca ako asistentka učiteľa (kde sa stretla so Zuzkou) a študentka špeciálnej pedagogiky. Studnica optimizmu, nápadov a nadhľadu.Termín je 15. - 19. 7. 2024, v čase od 8.00 do 15.30. Cena 135 eur/dieťa. Kapacita je 13 detí.Viac info a prihlasovanie na karolina@stanica.sk
Letné kino: Aj zajtra je deň
utorok 16.07.2024 @20:30
Silný a zároveň zábavný film o ženskej sile a solidarite, ktorý v Taliansku prekonal všetky rekordy návštevnosti!Delia je manželka násilníckeho Ivana a matka troch detí. Manželka a matka. Toto sú role, ktoré ju definujú, a Delii to stačí. Je druhá polovica 40. rokov. Rím, kde žije Delia so svojou rodinou, je zmietaný medzi dvoma pólmi – na jednej strane bieda, ktorá tu zostala po práve skončenej vojne, na druhej nový vietor prichádzajúcej liberalizácie. Celá rodina je nadšená z blížiacich sa zásnub ich milovanej najstaršej dcéry Marcelly, ktorá dúfa, že sa rýchlo vydá za dobrého chlapca z buržoáznej triedy Giulia a konečne sa zbaví svojej trápnej rodiny.C'è ancora domani, 2023, Taliansko, 118min, Réžia: Paola CortellesiTaliansky jazyk + Slovenské titulky
Salón piva Žilina (19. - 20. 7. 2024)
piatok 19.07.2024 @14:00
Žilinské letné vydanie festivalu remeselných pivovarov sa opäť rozloží na dva dni v tieni záhrady pod Rondlom:piatok 14:00 – 23:00hsobota 12:00 – 23:00hZoznam vystavujúcich pivovarov a food stánkov budú organizátori postupne zverejňovať v udalosti na FB Salón piva SE Žilina 2024 a na webstránke https://salonpiva.beer.Pivo iba do skla - v cene vstupenky opäť sklenený degustačný pohár Salón Piva, ktorý vám zostáva ako suvenír na pamiatku. A symbolickým vstupným podporujete aj našu-vašu najlepšiu Stanicu.

Blog - texty a iné novinky