Vyhľadať
Close this search box.

Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.

Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých. 
Preto potrebujeme Vaše 2% 

 ĎAKUJEME!
2%

Program Nová synagóga

Vnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej (19. 12. 2023 - 10. 3. 2024)
utorok 19.12.2023 /
@17:00
Novú výstavu môžete vidieť do 10. marca, otvorení sme každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00. Aj cez sviatky a prázdniny (okrem Štedrého dňa a Silvestra).“Séria Vnímať bielu je novou a úplne inou rovinou vizuálnej interpretácie prírody a jej podoby. Diela vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska, ktorá sa venuje vzdelávaniu detí s duálnou poruchou zraku a sluchu. Tieto deti majú iné možnosti poznávania sveta a diela sú teda zhmotnením zdieľania vnemov, pocitov a nesmierne cenného poznania. Výstava predstavuje proces vzájomného učenia, scitlivovania a nalaďovania sa na rôzne vnemové hladiny. Je o krehkosti a nočný motýľ ako hlavný motív v sebe všetko spája." (txt: Ema Čabová) "Monika Pascoe Mikyšková pri svojich stretnutiach v internátnej škole v Červenici s hluchoslepými deťmi zakúšala iné roviny vnímania sveta. Prekračovala s nimi hranice priestoru, ktorý dovtedy poznala. Často dnes hovoríme o komfortných zónach a odvahe vykročiť za ich hranice. S odvahou sa nám často spája istá ráznosť, rýchlosť, či sila. V tomto priestore však táto odvaha vykračovania môže mať podobu spomalenia. Môže byť o ochote dívať sa inak. O porozumení, ktoré sa nesie cez cítenie, viac, než cez myslenie. Monika Pascoe Mikyšková je zvedavý človek a toto vnútorné nastavenie autorky sa výrazne odráža aj v jej tvorbe. Zvedavosť ako skúmanie rôznych médií, formátov, tém. Monikina zvedavosť je podporená i jej odvahou a trpezlivosťou, vďaka ktorej vyšla zo svojej komfortnej zóny, aby do svojho tvorivého procesu pozvala hluchoslepé deti z Červenickej školy. Tak trochu vykročila do ich tmy a ticha, s ochotou porozumieť potenciálu ich vnímania, ktoré je iné, ako to naše, väčšinové. Táto výstava je tiež o porozumení, ktoré sa odohráva v inom území, ako to, ktoré je nám dôverne známe. Je pozvaním prikročiť bližšie, zotrvať dlhšie. Otvoriť sa tomu, že nič nie je samozrejmé." (txt: Katarína Poliačiková)Monika Pascoe Mikyšková (*1983) absolvovala magisterské štúdium v ​​Ateliéri maľby +- XXL na VŠVU v Bratislave, kde v roku 2014 dokončila doktorandské štúdium. V roku 2004 sa zúčastnila študijného pobytu v ateliéri Roxy Walsch na univerzite v Newcastle Upon Tyne vo Veľkej Británii. V roku 2020 dostala štipendium Nadácie NOVUM, roku 2015 získala cenu Collector Selection v súťaži Essl Art Award CEE a v roku 2007 získala 3. miesto v súťaži VÚB Maľba. Je laureátkou Ceny Oskára Čepana 2023 určenej vizuálnym umelcom/umelkyniam do štyridsať rokov. V poslednom čase vystavovala v Prahe v galérii Kurzor/ Centrum pre súčasné umenie na výstave Autumn (2023),v galérii Corodonhouse Cham na výstave Zeichnung aktuell (2023),  v galérii Arosita v bulharskej Sofii s prezentáciou Natural Environment (2021), na výstave Calm/Still Life (2021) v galérii Tsekh v Kyjeve alebo bienále BWA Zielona Góra v Poľsku (2022).www.monikamikyskova.comNa výstave spolupracovali - Johanka Grigarová, Jozef Vančo, Peter Liška, Štefan Sekáč a Katarína Poliačiková.Špeciálne poďakovanie - Evanjelická spojená škola internátna Červenica.Vznik diel z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia. Na výstavu platí naša celoročná “výstavná” permanentka za 11eur (aj tá stará z roku 2023, aj táto nová na rok 2024). Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Ranná káva s ... / každú stredu medzi 7:30 - 9:00 s niekým z nás
streda 10.01.2024 /
@07:30
Počas zimného obdobia namiesto jedného “Dňa otvorených dverí” ranná hodinka a pol každý týždeň. Pre všetkých! Možnosť osobne sa porozprávať o tom čo Vás zaujíma a nikdy na to nie je priestor popri ostatnej rýchlej práci.Kto všetko a na čom u nás pracuje? Aké sú ďalšie plány / zmeny? Ako si kúpiť online permanentku / lístok? O čom bude najbližšia výstava? Komu sa napr. ozvať, keď chcem zahrať koncert a kde sa zaregistrovať, keď chcem pomôcť ako dobrovoľník? Čo je za tamtými dverami?Každý týždeň Vás v kaviarni Novej synagógy niekto z nás obslúži. Kto to bude, včas oznámime na našich “socials”. Nie sme profesionálni baristi, ale základ dokážeme. Už len začať stredy na rannej kávičke u nás – zoznámime sa a ak sa nebudete báť pýtať, dozviete sa, ukážeme...10. 1. obslúžil Kamil Mihalov (hudba)17. 1. obslúžila Kristína Husáková (koordinácia dobrovoľníkov) 24. 1. obslúžila Nora Onysko (výtvarné a keramické dielne)31. 1. obslúžil Félix Noslier (správa a údržba)7. 2. obslúžila Karolína Bašteková (keramika a výtvarné ateliéry)14. 2. obslúžili Nora Onysko (výtvarné a keramické dielne) a Kamil Mihalov (hudba)21. 2. obslúžil Kamil Mihalov (hudba)(📷 Silvia Zelinková)Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Čoskoro budeme opäť ľuďmi - výstava Natálie Sýkorovej (16. 2. - 14. 3. 2024)
piatok 16.02.2024 /
@17:00
Výstavu nájdete na balkóne Synagógy, otvorená je rovnako ako výstava v centrálnom priestore - každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00. Otvorenie a stretnutie s autorkou bude v piatok 16. 2. 2024 o 17.00.Natália Sýkorová (*1998) je vizuálna umelkyňa, performerka a dizajnérka. Skúma, ako zažívame neľudské, prírodné a technologické formy, hranice človeka, prepojenia architektúry, ekológie, mágie a neľudskej inteligencie. Pracuje s digitálnymi technológiami, stratégiami špekulatívnej fikcie, performatívnymi hrami, aby osvetlila život v odlišných ekologických podmienkach. Zaujíma ju antropológia počasia, scenáre klimatických javov, ale aj „zmyslová solidaritu“ a nové spôsoby citlivosti. Výsledkom dlhodobých umelecko-výskumných projektov sú multimediálne inštalácie, objekty na pomedzí umenia a dizajnérskych výrobkov, šperky a videá, performancie a príbehové hry. instagram.com/nataliasyckSoon we’ll be people againParafrázujúc Bruna Latoura, "nikdy sme neboli ľuďmi, " človek sa vždy spolu vyvíjal, koexistoval alebo spolupracoval s neľudským", názov výstavy volá po redefinícii pojmu ľudského. Až vtedy sa bude môcť nový človek priblížiť tomuto pojmu. Čo vo svete, o ktorom výstava rozpráva, zmenilo pojem ľudského a ako sa ho snaží znovuobjaviť? Výstava Čoskoro budeme opäť ľuďmi sa zaoberá politikou vodných ekosystémov a tematizuje spojenie biologických a technologických procesov a ich prínos k prekročeniu hranice medzi ľudským a neľudským, prirodzeným a umelým. Zdôrazňuje, že voda je inteligentný systém, samostatná technológia a naše telá sa stávajú nositeľmi jej dejov. Projekt ju stvárňuje cez špekulatívnu ekologickú optiku. Samotné ľudské telo v prvom priestore výstavy chýba, tento príbeh je rozprávaný skrze alternatívny vodný ekosystém. Celý svet tu vychádza z ohrozenia, že vodu je možné vlastniť a komodifikovať - voda vo výstave je inkubovaná v nádržiach, ktoré sú vzájomne prepojené.Druhá miestnosť rozpráva o alternatívnych telách, ktoré si pomocou herných systémov RPG (Role Playing Game - príbehové hry) predstavujú budúcnosť ľudstva. Príbeh krátkeho filmu je rozprávaný prostredníctvom rôznych neľudských a prírodných perspektív, vrátane postavy filmu "Počasie", ktorá nám rozpráva príbeh. Počasie je meteorológ riadený umelou inteligenciou, ktorý postupne nadobúda svoju senzibilitu a prezrádza nám, že “...je sucho a chýba nám pitná voda. A tak pijeme z fontány.”Výstava rozpráva príbeh prostredníctvom priestoru a infraštruktúrnych prvkov pridaných do jeho architektúry. Komunikujú na úrovni inžinierskych ekosystémov a neľudských činiteľov, ktoré nás priestorom sprevádzajú. Zdôrazňuje, že voda je inteligentný systém, samostatná technológia. A preto to, aká je budúcnosť vodných systémov, je budúcnosť našich tiel. Strojová inteligencia sa rodí z inteligencie prírody a tie spolunažívajú vo vzájomnom prepojení. Priestor nám odovzdáva napätie medzi ľudskou, strojovou a prírodnou inteligenciou. Txt: Natália SýkorováFotografia od Anežky Horovej z performance trilógie s názvom Brood, Stranger’s Vial, Womb s performerkou Jasmin Halama, so súhlasom umelkyne Natálie Sýkorovej a ArtyčokTV.Vznik diel podporil štipendiom z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Jana Pastorková a Karol Kompas: Piesne o láske (Chansons d'amour) / akustický komorný koncert
streda 28.02.2024 /
@18:00
Žiadaná koncertná sopranistka Jana Pastorková spolu v rozličných žánroch aktívnym gitaristom Karolom Kompasom prichádzajú do Žiliny so subtílnym vokálnym a inštrumentálnym programom vyskladaným z niekoľkých premiér súčasných slovenských skladateľov v kombinácii s piesňovým francúzskym repertoárom prelomu 19. a 20. storočia. Pozývame sa zasnívať spolu v stále prebiehajúcej výstave Moniky Pascoe Mikyškovej Vnímať bielu a akustike centrálneho priestoru Synagógy. Program:Gabriel Fauré (1845 – 1924):Dans les ruines d’une abbayeChanson d’amourKarol Kompas (*1975):Tri slovenské balady pre spev a gitaru1. Liptovské lúčky2. Dievča s černými vrkočami3. Zbojnícka (PREMIÉRA)Peter Machajdík (*1961): Silent Wanderings Ľuboš Bernáth (*1977):Básne o láske (výber z cyklu) Peter Machajdík (*1961):Sous le ciel l'infini (PREMIÉRA)Karol Kompas (*1975):Hendriximo (PREMIÉRA) Pauline Viardot (1821 – 1910):Haï luli!  Reynaldo Hahn (1874 – 1947):A Chloris Koncert u nás organizuje Agentúra Bodka s finančným príspevkom Hudobného fondu. Napísanie diel Karola Kompasa podporil Sociálny a kultúrny fond Slovenského ochranného zväzu autorského. Napísanie nového hudobného diela Petra Machajdíka Sous le ciel l'infini podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia a dielo u nás v premiére odznie za účasti autora. Tešíme sa!Pre návštevníčky a návštevníkov z Konzervatórií a ZUŠ (príp. VŠ so zameraním na hudbu) je k dispozícii vstupné za výrazne zvýhodnenú cenu 3 Eur. Kontakt: kamilmihalov@gmail.com Na toto podujatie všetkým tiež platí super výhodná ročná permanentka, lebo máme radi naše pravidelné návštevníčky a návštevníkov.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Prezident 2024. Pomoc vláde či protiváha? Kiska, Radičová a Kovačič Hanzelová v diskusii Denníka SME
streda 06.03.2024 /
@18:00
Zuzana Čaputová končí ako prezidentka Slovenskej republiky. Denník SME organizuje pred prezidentskými voľbami sériu diskusií s bývalými premiérmi, prezidentmi a politikmi.Rozprávať sa budeme o úlohe hlavy štátu, o spolupráci a konfliktoch s premiérmi ale aj o súčasnej politickej situácii. Hosťami moderátorky Zuzany Kovačič Hanzelovej budú expremiérka Iveta Radičová a exprezident Andrej Kiska.Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.01. - 08.03.2024)
piatok 08.03.2024 /
@17:00
Na vlastné oči Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kristíny Vacek  e-mailom na kristina.vacek@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 048 783. *Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa,ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaVnímať bielu - výstava Moniky Pascoe Mikyškovej Program workshopov pre školyneVIDÍM I10. januára – 8. februára 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútVýstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľadu na svet, ktorý budeme vnímať hmatom. Pod bruškami prstov sa nám rozvibruje každá ryha ktorej sa dotkneme. Staneme sa nočnými motýľmi a skúsime poznávať a znázorňvoať svet aj bez toho, aby sme ho videli. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy pomocou hmatu a dotyku. Využijeme techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.**Program približuje aktuálnu výstavu, ponúka možnosť lepšie porozumieť ľuďom okolo nás, ponúka nové možnosti ako sa dívať na svet…neVIDÍM II10. januára – 8. februára 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútV novom roku by sme vás radi pozvali na výtvarný program neVIDÍM II do priestorov Novej synagógy. Príďte spolu s nami objaviť krásu tvorby, ktorá prepojila umenie a inkluzívne vzdelávanie. Spoznajte nové interpretácie prírody a jej podôb. Spoločne sa obklopíme dielami Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska. Inšpirovaní nočnými motýľmi, ktoré prepájajú celú výstavu Vnímať bielu, sa pokúsime poznávať svet bez zraku. Naladíme sa na proces vzájomného učenia a scitlivovania Vzájomnou pomocou si vytvoríme vlastný svet nočných motýľov. Výtvarné aktivity nám otvoria naše zmysli, naučia nás lepšie počúvať a vnímať sa navzájom a pomôžu nám preskúmať iné možnosti poznávania sveta. **Cieľom programu je otvoriť nové možnosti poznávania sveta, rozvíjať predstavivosť, naučiť sa vzájomne počúvať. Maľovať svety7. februára – 8. marca 2024pre všetky vekové kategórie, 60 – 90 minútV kreatívnom svete neexistujú žiadne pravidlá, len nekonečné možnosti tvorby. Nechajte sa inšpirovať svojou predstavivosťou a sledujte, ako vznikajú jedinečné a originálne diela. V prostredí architektúry Novej Synagógy sa pozrieme na diela Výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré oplývajú jedinečnými vlastnosťami tekutosti, farieb ale aj citlivosti voči tomu, čo sa deje okolo nás. Naša výtvarná aktivita teda nebude len o tvorbe, ale aj o objavovaní krásy a citlivosti vo svete umenia.**Cieľom tohto programu je povzbudiť kreativitu a zmyslové vnímanie prostredníctvom umeleckého experimentovania, pri ktorom každý krok prináša nový zážitok plný prekvapení.Farba, dotyk, obraz7. februára – 8. marca 20245 - 10 rokov, 60 – 90 minútVýstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľad na tvorbu. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy dotykom. Využijeme rôzne materiály a techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Je to realita v snoch alebo sen v realite? Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti, inšpirácie, podnetyHviezdna história Novej synagógy celoročne11 – 18 rokov, 60 – 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej, Simone Gottierovej a Kataríne Vido (Škamlovej) vedie workshopy od januára 2024 umelkyňa Kristína Vacek (portfolio). Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Vo vlastnej tvorbe sa zameriava prevažne na klasickú maľbu, ktorá slúži ako prostriedok na kritické prehodnocovanie vlastnej identity úzko spojenej so spiritualitou, vzťahmi a rodinnými hodnotami. Tento koncept interpretuje prostredníctvom figurálnych kompozícií v krajine. Participovala na kolektívnych, ale aj samostatných projektoch (výstava Po praslici v Pistoriho paláci v Bratislve, v  Galérii lavička v Martine, na Festivale FRAJ, v Synagóga Brezno, v CNK Záhrada, v Rozkvet gallery v Banskej Bystrici, v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, atď.)Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange. Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!

Program Stanica Žilina-Záriečie

Pidi Café – kaviareň pre rodičov s malými deťmi každý pondelok 9:00 - 11:30
pondelok 04.12.2023 @09:00
POKRAČUJEME OD 8. JANUÁRA 2024.Pokračujeme v úspešnom formáte nášho Pidi café! Pravidelne každý pondelok od 9:00 do 11:30 opäť otvárame hravé “dielne” pre rodičov s batoliacimi sa deťmi. Pre ženy či mužov na materskej je príjemné, ba priam nevyhnutné tráviť čas s inými dospelými ľuďmi v prívetivom a bezpečnom priestore, kde sa môžu voľne hrať ich deti. A presne také miesto nájdete u nás na Stanici.Chceme týmto formátom poskytnúť rodičom aj deťom priestor na spoznávanie, interakciu a socializáciu. Vážime si svoju pozíciu kultúrneho uzla, v ktorom sa stretávajú rôzni ľudia. Chceme byť ešte viac inkluzívni prostredníctvom exkluzívnych otváracích hodín.  S nápadom Pidi café prišla naša kamarátka a bývalá kolegyňa Nienke, v období batolenia jej dcéry. Materská – akokoľvek zábavná, vzrušujúca, ale aj vyčerpávajúca – niekedy znamená aj izoláciu. Nienke si povedala : Ak nevieš nájsť to, čo potrebuješ, vytvor si to sama! Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Kino: Galéria Boha (Prehliadka Scandi)
utorok 27.02.2024 @17:00
Premietame v utorok 27.2. o 17:00 a 20:00.Nahliadnite do škandinávskej kultúry prostredníctvom ocenených filmov z Dánska, Švédska, Fínska, Nórska a Islandu. Filmová prehliadka Scandi nám aj tento rok prinesie to najlepšie zo severskej kinematografie. Balónový pes Jeffa Koonsa sa v tomto satirickom, hravom a absurdnom filme, v ktorom umenie prechádza existenciálnou krízou, mení na dokonalú zbraň. Dva týždne pred absolventskou výstavou umeleckej školy nastupuje do funkcie nový riaditeľ Jack von Rosen. Počas prezentácie prednesie svoje myšlienky o finančnej stránke umenia a ukáže sa, že tajne zastupuje prastarú spoločnosť, ktorá chce umenie skomercionalizovať. Medzitým je Irma, jedna zo študentiek, poverená Bohom, aby vytvorila dokonalé umelecké dielo, a tak sa stáva tŕňom v oku riaditeľa Jacka a jeho spoločnosti. Vernissage hos Gud, 2023, Švédsko, 93 minút, Réžia: Filip Aladdin, Ossian MelinŠvédsky jazyk + CZ titulkyAj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!
Cestovateľské hodiny s Michalom Tlelkom pre školy (28. 2. - 1. 3. 2024)
streda 28.02.2024 @08:00
“Po 10 rokoch v roli učiteľa ZŠ som sa rozhodol splniť si veľký sen o ceste okolo sveta. Postupne ukrajujem z mapy a nadišiel čas zdieľať prežité cestovateľské zážitky. Ako pedagóg by som rád pokračoval vo vzdelávaní našich detí - prezentáciou mojej cesty, geografických faktov ale aj aktívneho učenia z miest, ktoré som celkovo za svoj život navštívil. Žiaci a študenti zážitkovo okúsia prostredníctvom videí a fotografií, ako sa žije vo veľmi málo turisticky navštevovaných krajinách sveta ako Pakistan, India, Nepál, Saudská Arábia či Bangladéš, ale prednáška bude bude zčasti zameraná aj na prehĺbenie vzťahu s našim krásnym Slovenskom.”Michal Tlelka sa po desiatich rokoch učenia na základnej škole (kde to uzavrel s deviatakmi prechodom Cesty SNP) rozhodol pre pauzu a cestovanie. Ide na to postupne, ako čas a peniaze dovolia. Rozkúskoval si zemeguľu na rôzne destinácie a tie nám postupne chodí na Stanicu prezentovať. Na túto zimu zakotvil na Kamennej chate na Chopku a tak sme sa rozhodli pripraviť aj samostatné doobedné cestovateľské a geografické hodiny pre školy, na ktoré môžete prísť so svojou triedou či školou v stredu, štvrtok či piatok 28. 2. – 1. 3. 2024. Cestovateľsko-geografická prednáška je vhodná pre stredné školy a druhý stupeň ZŠ.  Na výber sú tri dni a každý deň dva dopoludňajšie sloty (prvý so začiatkom medzi 8.00-9.00 a druhý 11.00-12.00), s presným časom sa prispôsobíme vášmu rozvrhu. Trvanie je približne na dve vyučovacie hodiny (90 minút), vstupné je 3eur na žiaka, kapacita našej sály sú dve až tri triedy. Svoj termín si rezervujte emailom na marek@stanica.sk, prípadne tel. 0907137145. Do budúcnosti sa vieme dohodnodnúť aj na špeciálnom termíne len pre vašu školu, či prípadne dohodnúť Michalovu návštevu priamo u vás v škole. Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. ĎAKUJEME!

Blog - texty a iné novinky