AKTUÁLNY PROGRAM V NOVEJ SYNAGÓGE

Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542. Tešíme sa na vašu návštevu!Čo u nás nájdete?1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.2. Výstavy súčasného umeniaPraktické*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.-------------------------------------------------------------Programy:V letnej krajine september 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Máme za sebou veľa slnečných dní a preto by sme vás radi pozvali spoločne zaspomínať na naše letné chvíle a strávili spoločný čas v našich priestoroch Novej synagógy. Dá sa preniesť leto do galérie súčasného umenia? Ako ste sa mali? Bolo slnečné, zamračené, studené, teplé, mokré...? A dokážeme túto krajinu opísať farbami? A čo to je vlastne tá galéria, a prečo sa v nej môžeme o takýchto veciach rozprávať? Budeme objavovať, pátrať, spomínať na obrazy z nášho leta, skúsime zacítiť čerstvý dážď, vysušené lúčne kopce, vôňu lesa. Pomocou spoločných dialógov, príbehov budeme hľadať vhodné vizuálne vyjadrovacie prostriedky, prenášať túto skúsenosť do obrázkov a následne sa pokúsime tieto práce vystaviť a prezentovať v našich galerijných priestoroch. **Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. Vlnenie I. 4. október – 2. december 2022 3 – 11 rokov, 60 minút Aktuálnu výstavu Petry Dubach a Maria van Horrika radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom! Spoločne sa budeme prechádzať týmto zázračným priestorom a objavovať skryté tajomstvá zvukového diela v priestore. Prepojíme nohy, ruky, bruchá, hlavy, oči, uši, prsty dokopy a spoznáme nové netradičné spôsoby vnímania diela a nás samotných. Budeme počúvať, hýbať telami, vnímať priestor. Súčasťou výstavy budú aj prizvaní umelci, ktorí svojou interpetáciou budú oživovať toto živé dielo a preto naše kreatívne zadania budú reagovať na konkrétne obdobie výstavy. **Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie zvukové inštalácie a samotné naše telá a zmysly. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie. Vlnenie II. 4. október – 2. december 2022 11 – 18 rokov, 60 – 90 minút Výstava Petry Dubach a Maria van Horrika je zvuková inštalácia silno prepojená zvukom v priestore a pohybom, ktorý ju obkolesuje. Zvuk je neviditeľný ale dá sa znázorniť? Nakresliť? Slovne opísať? A čo sa stane, keď použijeme celé telo, ako reaguje na zvuk, aký vznikne pohyb?Spolu so žiakmi a študentami budeme interpretovať zvuk, ktorý na výstave započujeme pomocou tela a vizuálnych prostriedkov. Počas celého priebehu výstavy budú vstupovať do priestoru prizvaní umelci, ktorí budú na výstavu performatívnym spôsobom reagovať. Preto toto dielo bude po celú dobu veľmi živé, organické, dýchať svojím časom, priestorom, životom. Z tohoto dôvodu budeme kreatívne úlohy prispôsobovať danému obdobiu výstavy. **Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime lepšie pochopiť súčasné sound-artové a performatívne diela. Taktiež si priblížime pojmy sound-artu, performancie a predstavíme si pár diel a umelcov, ktorí túto formu pri tvorbe svojich diel využívajú.Hladina vody 5. december – 9. december 2022 3 – 18 rokov, 60 - 90 minútProgram vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.Aká bola hladina vody v lete pri ktorej sme ležali, kráčali, plávali počas rána, počas obeda, aká bola, keď slnko zapadlo, až zapadlo úplne? A aká je hladina teraz, vieme po nej chodiť? Pohladiť ju? Ako vyzerala v lete a ako teraz v zime? Pomocou rôznych kreatívnych úloh si skúsime znázorniť hladinu vody, objavovať jej odtiene, skupenstvá, odlesky, vlastnosti... Využijeme prázdny priestor v našej Novej synagóge pre našu spomienkovú mapu a staneme sa tvorcovia našej spoločnej výstavy pomocou spomienok na hladinu vody.**Program ponúka pochopiť spôsoby tvorenia, tvorby diela, koncepcie výstavy, ilustrovať rôznorodosť galerijného priestoru a súčasného umenia. Prepájať a znázorňovať skúsenosti, spomienky, zmysly, ktoré sa častokrát stávajú neoddeliteľnou súčasťou tvorby. Hviezdna história Novej synagógy september - december 202211 - 18 rokov, 60 - 90 minútAko je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Viac info o programe Na vlastné očiV Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok. V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.-------------------------------------------------------------Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!
#Workshop #Výstava
Info
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Stanice na Stanici / výstava fotografií Petra Korčeka (do 31. 12. 2022)
Výstava na Stanici Žilina-Záriečie.Peter Korček sa vo svojom dlhodobom fotografickom projekte Stanice zaoberá hmatateľným dedičstvom totalitného režimu, zobrazovaným prostredníctvom verejne prístupných objektov slovenských vlakových staníc. Cíti silný potenciál lokalít, ktoré sa čoraz viac stávajú unikátnymi. Zatiaľ čo predmetom väčšiny snímok so železničnou tematikou sa stávajú vizuálne monumentálne lokomotívy, železničné mosty, viadukty a exteriéry budov, Korčeka zaujíma zákulisie verejne prístupných priestorov. Zjavne má k fotografovaným miestam kladný až nostalgický vzťah a ich návštevou uniká od sterilných a moderných interiérov. Autorova otvorenosť nekorešponduje s politickou a propagačnou motiváciou, s akou boli plastiky, mozaiky a kvety do staničných hál inštalované. Scény nijak nemanipuluje, ale príznačne vo vnútri staníc čaká na vhodné situácie. K reáliám pristupuje s nadsázkou, hľadá groteskné zátišia, koncentráciu pozostatkov minulých desaťročí a zároveň ich prepája s novými motívmi. Okrem výtvarnej hodnoty majú snímky autora ešte širší presah. Nezanedbateľný je totiž dokumentačno-historický a sociologický význam. Nejedná sa teda len o súkromný archív. Peter Korček vytvára ilustračný materiál, ktorého cena bude v nasledujúcich desaťročiach stúpať.text: Ondřej Durczakdokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek/staniceOtvorenie výstavy s autorom bude v stredu 7. septembra 2022 o 18.00 a jej súčasťou bude aj premietanie a prednáška o celom projekte Stanice. Výstava potrvá do konca roka 2022, prístupná je počas otváracích hodín Stanice (každý deň 12.00 - 22.00).Projekt Stanice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.Peter Korček (1980) je  fotograf, pedagóg a doktorand na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Vo svojej voľnej tvorbe sa venuje dokumentárnej fotografii. Zameriava sa prevažne skúmanie vzťahov mestského človeka a prostredia, ktoré ho obklopuje a ktoré svojou činnosťou aj formuje. Profesne pôsobil vyše pätnásť rokov ako fotoreportér v rôznych slovenských vydavateľstvách. Vystavuje doma aj v zahraničí, za svoju prácu získal viacero ocenení v rámci súťaží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.dokumentmagazin.sk/fotograf/peter-korcek
#Výstava
Info
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Petra Dubach & Mario van Horrik: WAVES VLNY (zvuková intervencia do 4. 12. 2022)
Pre túto jeseň sme sa u nás po vyhrávaní s materiálom (drevo s Jurajom Gáborom) a svetelnými podmienkami (modré prítmie s Kristínou Kandrikovou) rozhodli pohrať s prázdnom, akustikou a zvukom. Spolu s holandskými umelcami Petrou Dubach a Mariom van Horrik pre Vás chystáme špecifickú výstavnú situáciu – niečo ako zvukový priestor WAVES VLNY.S Petrou a Mariom máme za sebou niekoľkoročnú online komunikáciu a tiež zopár drobnejších spoluprác na diaľku. Prichádzajú k nám jednak so záujmom o architektúru priestoru i o príbeh za rekonštrukciou ako aj so záujmom o náš programový kontext. No predovšetkým s motiváciou “nechať Novú synagógu prehovoriť”…Od neskorých 80tych rokov sa Petra Dubach s Mariom van Horrik okrem rôznych iných aktivít intenzívne zaujímajú o zvukovú spätnú väzbu (tzv. audio feedback). Odvtedy spolu vytvorili radu performancií, objektov či zvukových inštalácií založených na rozličných typoch spätnej väzby. A do ich dlhodobého umelcko-výskumného projektu s názvom WAVES teraz radi vstupujeme a Vás pozývame tiež:„Nie sme vedci, sme len zvedaví umelci. Napredujeme s projektom WAVES vlastným spôsobom a nesmierne nás to obohacuje. Esenciou je to, že nie sme schopní a ani nechceme byť schopní vysvetliť čaro, ktoré pri tvorbe zažívame. Spolu s Petrou sme si vybrali nechcieť vedieť – je to naša metóda a zároveň naša hnacia sila, ktorá nás v tomto projekte ženie vpred“. (Petra Dubach a Mario van Horrik)Kurátorský text: Martina MäsiarováProdukcia a technické zabezpečenie: Truc sphériquePozn.Počas trvania WAVES VLNY pripravujeme radu ďalších koncertov, zvukových intervencií, komentovaných prehliadok či performancií a iných stretnutí, o ktorých Vám dáme včas vedieť.Za vizuál ďakujeme Petrovi Dlhopolčekovi z profigrafik.sk.Za podporu z verejných zdrojov ďakujeme Fondu na podporu umenia.Project WAVES is supported by Stichting Cultuur Eindhoven.
#Výstava
INFO
Počúvať kresbou vo WAVES VLNY s Martinou Mäsiarovou
Počúvať kresbou vo WAVES VLNY s Martinou Mäsiarovou
Výstavu (alebo zvukové prostredie) WAVES VLNY necháme plynule doznieť pri záverečnom stretnutí so strunou a vlnami. Účastníkov/ poslucháčov pozývame k spoločnému uvažovaniu o tom, ako kresliť vlnu a vo vlne, ako kresliť pohyb a pohybom.Petra Dubach a Mario van Horrik nechali tichý priestor prehovoriť, my vyskúšame prostredníctvom kresby a rôznych možností zápisu v prázdne uvidieť jeho plnosť. Zdanlivo prázdny priestor v skutočnosti nie je prázdny: je plný pohybu, chvenia, svetla, pohľadov, trajektórií, vzťahov, možností...Dá sa vôbec zvuk zachytiť inak než hudbou alebo hudobným zápisom? Dá sa melódia nakresliť? Dá sa zaznamenať pohyb v priestore?Na udalosť nie je potrebné sa vopred registrovať, stačí prísť.Martina Mäsiarová (*1991) je vizuálna umelkyňa, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre maľby a iných médií. Zúčastnila sa viacerých zahraničných stáží a umeleckých rezidencií (Wroclaw-Poľsko, Porto-Portugalsko, Not Quiet – Švédsko, Fish Factory – Island…). Tvorí prevažne intermediálne projekty založené na kresbe ako prostriedku vnímania a pochopenia sveta, ktoré neskôr rozširuje do priestorových inštalácií, site-specific prostredí. Vytvára komplexné prostredia, atmosférické situácie. V súčasnosti pôsobí ako lektorka výtvarných ateliérov na Stanici Žilina-Záriečie a venuje sa programovému obsahu Novej synagógy.https://martinamasiarova.cargo.site/
#Workshop #Výstava
INFO
Yuri Korec & Co.: Sapiens Territory / tanečné predstavenie
Yuri Korec & Co.: Sapiens Territory / tanečné predstavenie
Kde končí telo a začínajú šablóny, do ktorých ho každodenne vtesnávame? Je vôbec ešte možné ich odlíšiť alebo za tie roky zrástli do neoddeliteľnej skrumáže, ako zlomená noha do sadry?  Yuri Korec sa v diele Sapiens Territory zaoberá násilím, ktoré na sebe páchame, aby sme zamaskovali, kým sme. Ale aj násilím, ktoré nás chráni pred sebou samými alebo okolím, ktoré na nás upiera zrak skoro neustále. Podrobuje ho dôslednému opakovanému skúmaniu zblízka. Pri takomto pohľade sa ale veľmi skoro ukáže, že viac ako samotné rámce nás formuje to, ako sa voči nim vymedzujeme. Namiesto odstraňovania šablón si Sapiens Territory všíma momenty, keď nás telo v kontakte s nimi náhle zradí, vypovie poslušnosť, nespolupracuje. Ak vôbec dokážeme byť sami sebou, bude to práve vtedy.Jediné bytosti, které nejsou zmatené, jsou divocí holubi: ti byli totiž zmatení už od počátku, od přírody, a ještě pořád létají v bludném kruhu jako odedávna.Teprve když se člověk ztratí, začíná život se vším všudy.(Peter Handke: Stopy zbloudilých)choreografia: Yuri Korecdramaturgia: Ivana Rumanováscéna, svetlá: Tomáš Hubinský, Matúš Ďuranhudba: Matúš Bolkaperformance: Eftychia Stefanou (GR), Jakob Jautz (D), Eva Priečková (SK), Silvia Bakočková (SK), Jakub Cerulík (SK), Michal Toman (CZ), Alica Šaling (SK)produkcia: Skrzprstwww.yurikorec.eu
#Tanec
INFO
Þetta Reddast - prezentácia Ľuboša Kotlára a Martiny Mäsiarovej v Sngg studio
Þetta Reddast - prezentácia Ľuboša Kotlára a Martiny Mäsiarovej v Sngg studio
Vizuálni umelci Ľuboš Kotlár a Martina Mäsiarová spolu v októbri tohto roku absolvovali rezidenčný pobyt v Artak350 Residency v Grundarfjörður na Islande. Umeleckú rezidenciu ukončili krátkou výstavou v Reykjavíku. Ako je však možné vytvoriť výstavu alebo samotné dielo na ostrove, s obmedzenými materiálnymi aj produkčnými možnosťami, v tak krátkom čase? Ako vnímať, porozumieť a pohybovať sa v krajine plnej nepochopiteľných fenoménov? Ich mesiac trvajúci rezidenčný pobyt bol nekončiaci rozhovor o pokusoch a omyloch, nerealizovaných konceptoch, behu a chôdzi, hľadaní miesta, kde končí dúha...Ich prezentácia je voľným dialógom o tvorbe, živote, izolácii, zlyhaní, strachoch z úspechu aj neúspechu, troloch a Elvisovi. Ako hovoria Islanďania: „Þetta Reddast: Bude to v poriadku”.Diskusia sa uskutoční v priestore Sngg studia.Vstup na podujatie je voľný.Ľuboš Kotlár (*1991) je fotograf a vizuálny umelec. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Katedre fotografie a nových médií. Počas štúdií sa zúčastnil stáží na Aalto School of Arts Design and Architecture v Helsinkách a Bazalel Academy of Arts and Design v Jeruzaleme. V roku 2012 spoluzakladal a je aktívnym členom umeleckého zoskupenia dsk. Od roku 2021 pôsobí ako pedagóg na Katedre fotografie a nových médií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnil sa rezidenčných pobytov vo Villa Romana vo Florencii, MeetFactory v Prahe. Venuje sa najmä vlastnej výtvarnej tvorbe, ale aj editorskej a kurátorskej činnosti. https://luboskotlar.com/Martina Mäsiarová (*1991) je vizuálna umelkyňa, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre maľby a iných médií. Zúčastnila sa viacerých zahraničných stáží a umeleckých rezidencií (Wroclaw-Poľsko, Porto-Portugalsko, Not Quiet – Švédsko, Fish Factory – Island…). Tvorí prevažne intermediálne projekty založené na kresbe ako prostriedku vnímania a pochopenia sveta, ktoré neskôr rozširuje do priestorových inštalácií, site-specific prostredí. Vytvára komplexné prostredia, atmosférické situácie. Pôsobí v umeleckom zoskupení 1+1+1+1=1.https://martinamasiarova.cargo.site/Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
#Prednáška #Prezentácia
Info
Výstava od ú(svitu) do sú(mraku) - Luděk Rathouský a Richard Loskot (18. 12. 2022 - 19. 3. 2023)
Výstava od ú(svitu) do sú(mraku) - Luděk Rathouský a Richard Loskot (18. 12. 2022 - 19. 3. 2023)
Výstavu sprístupníme v nedeľu 18. decembra 2022 od 13.00, komentovaná prehliadka s autormi bude o 17.00. Vidieť ju môžete do 19. marca 2023, otvorení sme každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00.Obaja už v Novej synagóge vystavovali. Richard Loskot celkom dávno na stavenisku, v úvode našej rekonštrukcie, kedy na zem dopadali jeho čisté listy papierov z tlačiarne v kupole. Luděk Rathouský zase ako člen skupiny Rafani pred tromi rokmi, kedy sa v jazere pod kupolou zrkadlili tézy o nevyvrátiteľnosti v zemi za obzorom. Teraz sa ich diela stretnú v jednom priestore a rozhraní medzi svetlom a tmou - keďže obrazy potrebujú svietenie a svetelné objekty naopak zatemnenie."Naše výstava pro Novou synagogu bude přes abstraktní formy hluboce zakořeněná v humanismu, bude korelovat mezi pamětí kulturní a osobní. Jedna ze sérií mých obrazů bude přímo pracovat s prvotní vzpomínkou. Na starších plátnech vycházejících ze středověké malby jsou zakódovány jednoduché vzkazy související s aktuální situací. Nedávné obrazy jsou úzce spojeny s časem, který je podobný k malířským principům středověkých mnichů-malířů. Nejnovější budou více formální ale v kombinaci s Richardovými světelnými intervencemi velmi emotivní. S Richardem jsme se domluvili na principu stmívání až do tmy, kdy by se zjevili jeho světelné instalace a intervence. Pak by se opět pomalu rozsvítilo a objevili by se zase moje obrazy."(Luděk Rathouský)Luděk Rathouský (1975) je maliar a vedúci Ateliéru maliarstva 2 na FaVU VUT v Brne. Ako člen skupiny Rafani spolurealizuje intermediálne projekty a inštalácie, vo svojej individuálnej tvorbe tvorí v plošných disciplínach maľby a grafiky. Žije v Prahe a ako kurátor vedie Galériu Luxfer v Českej Skalici.instagram.com/ludekrathouskyRichard Loskot (1984) je vizuálny umelec a architekt. Vedie Ateliér Environmentálneho dizajnu na Fakulte umenia a architektúry Technickej univerzity v Liberci. V tvorbe pracuje so svetlom a rôznymi sofistikovanými i jednoduchými technológiami. Tvorí aj vo verejnom priestore a je architektom výstav iných umelcov. Žije v Ústí nad Labem, kde pôsobí ako kultúrny a občiansky aktivista a lokálny politik.instagram.com/richard_loskot
#Výstava
INFO
Tomáš Moravanský: Hidden Gems and Memorial Sites (6. 12. - 31. 12. 2022)
Tomáš Moravanský: Hidden Gems and Memorial Sites (6. 12. - 31. 12. 2022)
Tomáš sa bude v rámci svojej rezidencie venovať výskumnej práci  na viacerých pripravovaných výstavných projektoch pomocou audiovizuálneho záznamu, digitálnej tlače a experimentov v podobe dočasných materiálnych a performatívnych intervencií do mestskej krajiny, Novej synagógy a jej okolia. Výstupy sa budú nepravidelne objavovať a strácať na nenáhodných miestach, na pomedzí ateliéru a Sngg studia. Počas jeho pobytu ho bude možné odchytiť a porozprávať sa s ním aj o vašich umeleckých projektoch, či už sa jedná o výtvarné diela, tanečno-dramaturgický, hudobný, zvukový alebo ideový problém. O autoroviTypickým znakom tvorby Tomáša Moravanského (*1991), ktorého niektorí môžete poznať aj pod pseudonymom Panáčik, je rôznorodosť výrazových médií naprieč disciplínami a spolupráce. V súčasnosti je doktorandom na Fakulte výtvarných umení v Brne. Tvorí na poli galerijných inštalácii, experimentálnych scénických foriem, intervencií do verejného priestoru, pohyblivého obrazu, krátkych filmov, fotografie, textu, zvuku, hudobnej produkcie, performancie, dramaturgie súčasného tanca a choreografie. Dlhodobo sa zaoberá výskumom post-tanečnej choreografie a psychogeografie vo vzťahu k poverčivosti, pozornostnému deficitu a interaktívnemu storytellingu. Diváci-návštevníci-poslucháči sa v prostredí jeho diel stávajú prirodzene ich aktivizujúcou premennou a súčasťou. Tieto situácie je tiež možné prirovnať k modelovým experimentom určitého typu intelektuálnych a kognitívnych cvičení s odborným presahom do súčasného umenia. V jeho práci sa stretneme s naratívnymi štruktúrami, sofistikovanou vizuálnou stránkou, interaktívnymi prostrediami, ale i subverziou a alternatívnymi komediálnymi prvkami. Moravanského vklad sa tiež často objavuje v prácach iných umelcov a umelkýň v pozícii spolutvorcu, dramaturga a kurátora.Je člen, kurátor/ dramaturg medziodborového kolektívu INSTITUT INSTITUT, ktorý združuje aktérov rôznych výrazov a médií v diskusii, kritike, výskume a tvorbe, ktorého cieľom je riešiť rôzne špecifické problémy a otázky súvisiace s tvorivými metódami a prezentáciou súčasného umenia.Tomášove práce a práce jeho kolegýň a kolegov si môžete prezrieť na stránke www.institutinstitut.com a sociálnych sieťach skupiny.
#Rezidencia
Info

Ďakujeme za podporu