Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Mila Medvedovska & Daniel Špiner - koncert na druhé výročie útoku na Ukrajinu

Dátum

nedeľa 25.02.2024

Čas

18:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Mila Medvedovska je ukrajinská speváčka a učiteľka spevu, ktorá spolu s 10-ročnou dcérou opustila domov v meste Dnipro po ruskej invázii na Ukrajinu v marci 2022. Nevediac kam vlastne ide, našla útočisko v Bratislave. Napriek tomu, že po odchode z domu bola presvedčená, že už nikdy nenájde silu a chuť spievať, osud to chcel inak a nové inšpirácie a príležitosti našla práve u nás. Vďaka šťastným náhodám sa jej veľmi skoro po príchode podarilo nadviazať kontakty s lokálnou komunitou hudobníkov.

 

Spolupracuje a tvorí so skladateľom a klaviristom Danielom Špinerom, ktorého poznáte od nás z vianočného koncertu s Katkou Koščovou alebo z koncertu so Šinou a Dankom Salontayom (Longital). Ich umelecké a tvorivé prepojenie a súzvuk boli zjavné od prvého stretnutia. Okamžite začali tvoriť a aranžovať piesne pre svoj spoločný koncertný program. Ich hudba je inšpirovaná ukrajinskými a slovenskými ľudovými piesňami a aranžmány majú nádych folku, jazzu a šansónu. Milin sýty hlas a Danielova klavírna virtuozita idú priamo pod kožu. Na koncertoch svojou muzikálnosťou a emotívnosťou vytvárajú silné prepojenie s publikom a sála plače, smeje sa a spieva spolu s nimi.

 

Mila Medvedovska a Daniel Špiner v októbri vydali prvý spoločný album vo vydavateľstve Slnko records pod názvom Za dlaňou. V rámci jeho prípravy oslovili Simu Magušinovú, Juraja Benetina a Petra Lipu s ponukou na nahranie duet. Všetci súhlasili a vznikli krásne skladby s videoklipmi, ktoré nájdete na YouTube.

 

Koncert organizujeme pri príležitosti nekonečne smutného druhého výročia ohavnej ruskej invázie na Ukrajinu. Venujeme ho symbolicky všetkým Ukrajinkám a Ukrajincom, ktorí padli v tejto hroznej vojne, prišli o svoje domovy, museli utekať zo svojej krajiny ako utečenci a všetkým, ktorí proti Ruzku a za naše bezpečie statočne bojujú už druhú zimu na fronte. Nevieme inak a lepšie vyjadriť to, ako veľmi si želáme, aby agresora porazili a život u našich susedov sa mohol vrátiť do mieru. Koncert na podporu Ukrajiny je našou správou Žiline a svetu, že stojíme a vždy budeme stáť na ukrajinskej strane. 

Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. 
ĎAKUJEME! 

– – – 

 

Міла Медведовська – українська співачка та вчителька вокалу, яка разом із своєю десятирічною дочкою залишила рідний дім у місті Дніпро після російської інвазії на Україну в березні 2022 року. Не знаючи, куди саме йдуть, вони знайшли притулок у Братиславі. Навіть після того, як вона залишила свій дім, вона вважала, що ніколи більше не знайде сил та бажання співати. Але доля вирішила інакше, і нові натхнення та можливості вона знайшла саме у нас. Завдяки щасливим випадкам їй вдалося встановити контакти з місцевою спільнотою музикантів вже дуже скоро після приїзду.

 

Вона співпрацює та творить разом із композитором і піаністом Данієлем Шпінером, якого ви знаєте від нас з різдвяного концерту з Каткою Кошцовою або з концерту з Шіною та Данком Салонтайом (Longital). Їхнє мистецьке та творче взаємозв’язок та гармонія були очевидні з першої зустрічі. Вони відразу почали творити та аранжувати пісні для свого спільного концертного програми. Їхню музику надихають українські та словацькі народні пісні, а аранжування мають нотки фольку, джазу та шансону. Мілин глибокий голос та піаністична віртуозність Даніеля проникають безпосередньо під шкіру. На концертах своєю музикальністю та емоційністю вони створюють міцне з’єднання з глядачем, і зала плаче, сміється та співає разом з ними.

 

Міла Медведовська та Даніель Шпінер випустили свій перший спільний альбом у жовтні під назвою “За долонею” на лейблі Slnko records. Під час його підготовки вони звернулися до Сіми Магушинової, Юрая Бенетіна та Петра Ліпи з пропозицією записати дует. Всі погодилися, і виникли прекрасні пісні з відеокліпами, які ви можете знайти на YouTube.

 

Концерт ми організовуємо з нагоди безкінечно сумного другого річниці огидної російської інвазії на Україну. Ми приурочуємо його символічно всім українкам та українцям, які полегли в цьому страшному воєнному конфлікті, втратили свої домівки, були змушені втікати зі своєї країни як біженці, та всім, хто вже другу зиму героїчно бореться на фронті проти Росії за наше безпеку. Ми не можемо інакше і краще виразити те, наскільки ми бажаємо, щоб агресор був переможений, і життя у наших сусідів повернулося до миру. Концерт на підтримку України – це наше звернення до Жиліни та світу, що ми стоїмо та завжди будемо стояти на боці України.