Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (10.01. - 08.03.2024)

Dátum

piatok 08.03.2024

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Na vlastné oči 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. 

Objednať sa môžete u Kristíny Vacek  e-mailom na kristina.vacek@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0918 048 783

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa,ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia
Vnímať bielu – výstava Moniky Pascoe Mikyškovej 

 

Program workshopov pre školy

 

neVIDÍM I

10. januára – 8. februára 2024
5 – 10 rokov, 60 – 90 minút

 

Výstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľadu na svet, ktorý budeme vnímať hmatom. Pod bruškami prstov sa nám rozvibruje každá ryha ktorej sa dotkneme. Staneme sa nočnými motýľmi a skúsime poznávať a znázorňvoať svet aj bez toho, aby sme ho videli. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy pomocou hmatu a dotyku. Využijeme techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.

 

**Program približuje aktuálnu výstavu, ponúka možnosť lepšie porozumieť ľuďom okolo nás, ponúka nové možnosti ako sa dívať na svet…

 

neVIDÍM II
10. januára – 8. februára 2024
5 – 10 rokov, 60 – 90 minút

 

V novom roku by sme vás radi pozvali na výtvarný program neVIDÍM II do priestorov Novej synagógy. Príďte spolu s nami objaviť krásu tvorby, ktorá prepojila umenie a inkluzívne vzdelávanie. Spoznajte nové interpretácie prírody a jej podôb. Spoločne sa obklopíme dielami Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré vznikli v spolupráci s internátnou školou pre hluchoslepé deti v Červenici na východe Slovenska. Inšpirovaní nočnými motýľmi, ktoré prepájajú celú výstavu Vnímať bielu, sa pokúsime poznávať svet bez zraku. Naladíme sa na proces vzájomného učenia a scitlivovania Vzájomnou pomocou si vytvoríme vlastný svet nočných motýľov. Výtvarné aktivity nám otvoria naše zmysli, naučia nás lepšie počúvať a vnímať sa navzájom a pomôžu nám preskúmať iné možnosti poznávania sveta. 

 

**Cieľom programu je otvoriť nové možnosti poznávania sveta, rozvíjať predstavivosť, naučiť sa vzájomne počúvať. 

 

Maľovať svety

7. februára – 8. marca 2024
pre všetky vekové kategórie, 60 – 90 minút

 

V kreatívnom svete neexistujú žiadne pravidlá, len nekonečné možnosti tvorby. Nechajte sa inšpirovať svojou predstavivosťou a sledujte, ako vznikajú jedinečné a originálne diela. V prostredí architektúry Novej Synagógy sa pozrieme na diela Výtvarníčky Moniky Pascoe Mikyškovej, ktoré oplývajú jedinečnými vlastnosťami tekutosti, farieb ale aj citlivosti voči tomu, čo sa deje okolo nás. Naša výtvarná aktivita teda nebude len o tvorbe, ale aj o objavovaní krásy a citlivosti vo svete umenia.

 

**Cieľom tohto programu je povzbudiť kreativitu a zmyslové vnímanie prostredníctvom umeleckého experimentovania, pri ktorom každý krok prináša nový zážitok plný prekvapení.

 

Farba, dotyk, obraz

7. februára – 8. marca 2024
5 – 10 rokov, 60 – 90 minút

 

Výstava v Novej synagóge “Vnímať bielu” je výsledkom spolupráce umelkyne Moniky Pascoe Mikyškovej a detí so sluchovo-zrakovým postihnutím. Umelkyňa mala možnosť  pri svojich stretnutiach v internátnej škole pre hluchoslepé deti zakúšať neobjavené roviny poznania sveta. Spomalila a pozerala sa na svet novým spôsobom. Výtvarný program pozýva k podobnému pohľad na tvorbu. Prebudíme farby k životu a vytvoríme obrazy dotykom. Využijeme rôzne materiály a techniky, ktoré povzbudzujú tvorivé myslenie a zmysly. Je to realita v snoch alebo sen v realite? Príďte a nechajte sa prekvapiť tým, čo vznikne na tejto výtvarnej ceste.

 

**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti, inšpirácie, podnety

 

Hviezdna história Novej synagógy 
celoročne
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

 

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej, Simone Gottierovej a Kataríne Vido (Škamlovej) vedie workshopy od januára 2024 umelkyňa Kristína Vacek (portfolio). Študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Fakulte výtvarných umení. Vo vlastnej tvorbe sa zameriava prevažne na klasickú maľbu, ktorá slúži ako prostriedok na kritické prehodnocovanie vlastnej identity úzko spojenej so spiritualitou, vzťahmi a rodinnými hodnotami. Tento koncept interpretuje prostredníctvom figurálnych kompozícií v krajine. Participovala na kolektívnych, ale aj samostatných projektoch (výstava Po praslici v Pistoriho paláci v Bratislve, v  Galérii lavička v Martine, na Festivale FRAJ, v Synagóga Brezno, v CNK Záhrada, v Rozkvet gallery v Banskej Bystrici, v Kaštieli v Moravanoch nad Váhom, atď.)

 

Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange
 

Aj toto dokážu vaše 2%. Podporte nás. Dokážu to znova. 
ĎAKUJEME!