Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Zákon času - videoinštalácia Adély Babanovej (10. 10. - 26. 11. 2023)

Dátum

utorok 10.10.2023

Čas

16:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

„Všetko, čo si predstavujem, sa skutočne stane. V mojej hlave. A to, čoho sa najviac bojím, to prežívam stále dookola. / Áno. To je zákon času.“

 

Štvorkanálová priestorová videoinštalácia mala premiéru na skupinovej výstave Shifted Realities v Galerii Rudolfinum v Prahe na jar tohto roku. Je nám cťou uviesť ju v premiére na Slovensku. Vidieť ju môžete do 26. novembra, otvorení sme každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00.

 

Film Zákon času rozložený na 4 plátna tematizuje naše podvedomie, strachy i sny, ktoré sa vzťahujú k budúcnosti. Príbeh buduje atmosféru neistoty vo svete, ktorý sa zúžil na pár miestností pripomínajúcich divadelné javisko či filmové kulisy. Protagonistami filmu sú dvaja výtvarníci, muž a žena, ktorí si takéto hermeticky uzavreté prostredia sami budujú a dobrovoľne sa do nich uzavierajú. Dvojica neustále osciluje na hranici medzi realitou a fikciou. Svoju jedinú istotu hľadajú v tvorbe, ale tá sa riadi vlastnými zákonitosťami. Scény videoinštalácie sa cyklia, nepatrne menia a dokopy tvoria nekonečnú slučku. Príbeh oboch umelcov tak nemá žiadny začiatok ani koniec, iba prítomný okamih, ktorým je permanentná neistota. Do nej si nielen obaja protagonisti ale i publikum môžu projektovať svoje vlastné obavy alebo nádejné očakávania. Taký je Zákon času.

 

Adéla Babanová (1980) tvorí experimentálne hrané filmy a videá. Snaží sa prekračovať hranice výtvarného umenia a filmu kombináciami rôzných filmových či televíznych žánrov s presahom do priestorových videoinštalácií. Svoje projekty vystavuje v galériách a múzeách umenia, ale prezentuje ich aj na filmových festivaloch v klasických kinosálach. Bola v úzkom výbere na Dorothea Von Stetten Kunstpreis v Nemecku (2014), vo finále Ceny Jindřicha Chalupeckého (2012), vyhrala Cenu mladých tvorcov LVMH (Prix des Jeunes créateurs) v Paríži (2002). Uviedli ju filmové festivaly, prehliadky a art-fairy  – LOOP Barcelona (2013, 2018), MFF Karlovy Vary (2013, 2014), MFF Febiofest (2018), MFDF Ji.hlava (2013), FilmFestival Cottbus (2018), Varšavský filmový festival (2018), Austrian Film Museum (2020). V Novej synagóge sme uviedli ako videoinštalácie jej filmy Odkiaľ spadla letuška (2014) na Poslednej československej výstave (2018) a Návrat do Adriaportu (2013) na výstave Balík zo Zlína (2014).

 

 

Zákon času / The Law of Time (12.5 min, 2023, ČR)

námet a réžia / written and directed by: Adéla Babanová

dialogy, hudba / dialogues, music: Džian Baban

kamera / DoP: Lukáš Hyksa

zvuk / sound: Jakub Jurásek

strih / edit: Hedvika Hansalová, Adéla Babanová 

architekt / production designer: David Dubenský

kostýmy / costume designer: Tereza Kopecká 

hrajú / cast: Emily Brandi, Philipp Schenker

Projekt podporil štipendiom z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.    

 

EN

The Law of Time is a four-channel spatial video installation that premiered at the Rudolfinum Gallery in Prague at the group exhibition Shifted Realities in Spring 2023. The Law of Time thematizes our subconscious, fears and dreams that relate to the future. The story builds an atmosphere of uncertainty in a world that has narrowed down to a few rooms – most resembling a theater stage or a movie set. The main protagonists are two artists, a man and a woman, who build these hermetically sealed environments themselves and voluntarily enclose themselves in them. The couple constantly oscillates on the edge between reality and fiction. They seek their certainty only in their work, but it is governed by its own laws. The individual scenes of the video installation cycle, change slightly and together form an endless loop. The story of the two visual artists thus has no beginning or end, only the present moment, which is a state of permanent uncertainty. Not only the two protagonists, but also the audience can project their own fears or hopeful expectations onto it. That’s the Law of Time.

 

Adéla Babanová (1980) is an experimental film and video artist. In her works she tries to cross the boundaries of fine art and film by combining various film and television genres with an overlap into spatial video installations. She regularly exhibits her projects not only in art galleries and museums, but also presents them at film festivals and screenings in classical cinemas. She has been nominated for several prestigious awards for her work, shortlisted for the Dorothea Von Stetten Kunstpreis in Germany in 2014, the Jindřich Chalupecký Award in 2012, and the LVMH Young Creators Award (Prix des Jeunes créateurs) in Paris in 2002. She has also participated in numerous local and international film festivals, art shows and art fairs, e.g. LOOP Barce lona (2013, 2018), Karlovy Vary IFF (2013, 2014), Febiofest IFF (2018), Ji.hlava IDFF (2013), FilmFestival Cottbus (2018), Warsaw Film Festival (2018), Austrian Film Museum (2020).

 

foto: Klára Kudláčková