Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Na vlastné oči - program pre materské, základné a stredné školy (11.09. - 24.11.2023)

Dátum

piatok 24.11.2023

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Na vlastné oči 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. 

Objednať sa môžete u Kataríny Vido (Škamlovej) e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa,ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia
Zákon času, Adéla Babanová

 

Program workshopov pre školy

 

Dlhý, ešte dlhší… 
11. septembra – 6. októbra 2023
3 – 10 rokov, 60 – 90 minút

A je tu ďalší školský rok po letných prázdninách a preto by sme našich najmenších návštevníkov opäť pozvali spoznávať, tvoriť, zabávať sa k nám do priestorov Novej synagógy. Oddýchnutí a načerpaní novými inšpiráciami sa môžeme pustiť do najdlhšieho obrazu aký vieme spraviť. Ako si predstavujeme miesto pre umenie, galériu? A ako ju dokážeme našimi prácami zmeniť? Papierom, kresbou, vlastným telom…  

**Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. 

 

 Manipulácia obrazu 

11. septembra – 6. októbra 2023
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Nová synagóga kedysi synagógou, divadlom, kultúrnym domom, školou, dokonca aj kinom, dnes kultúrnym centrom. Architekt dokáže manipulovať priestorom tak ako to práve priestor potrebuje. Peter Behrens architekt Novej synagógy v Žiline navrhol excelentnú stavbu, ktorá zvládla každý režim a stále sa z nej môžeme tešiť. Ale čo by ste chceli mať v tejto veľkej budove vy? Hracie ihrisko, tanečnú sálu, obchodné centrum, školu? Každé miesto, každá budova na nás nejako pôsobí, niekedy si to ani neuvedomujeme. Ako vnímame budovu, v ktorej stojíme práve teraz? Na chvíľu sa môžeme stať tvorcami, ktorí ohýbajú, manipulujú realitu a menia si ju na vlastný obraz, vlastnú potrebu. Budeme schopní kriticky zhodnotiť rôzne detaily tejto budovy, dostaneme priestor k predstave svojej vlastnej vízie.

**Cieľom programu je vnímať citlivejšie priestor v ktorom sa nachádzame, vnímať jeho potenciál, vizuálnosť, premenlivosť a zároveň dovoliť si túto realitu meniť, manipulovať ňou. Zároveň dať priestor žiakom a študentom rozvíjať svoju predstavivosť, víziu, tvorivosť, nápaditosť i senzibilitu. 

 

Zákon času I.

9. októbra – 24. novembra 2023
3 – 10 rokov, 60 – 90 minút

Výstava Zákon času autorky Adély Babanovej je štvorkanálová video inštalácia, ktorá mala na jar tohto roku premiéru na výstave Shifted Realities v Galérii Rudolfinum v Prahe, video inštalácia sa tentoraz upraví podmienkam Novej synagógy. Skúsime nahliadnuť do veľkej video inštalácie a nechať sa unášať týmto súčasným umeleckým dielom. Obklopený veľkými pohyblivými obrazmi, ktoré pripomínajú divadelné javisko či filmovú kulisu. Čas plynie každú sekundu ďalej a my skúsime podobne ako vzniká film vymyslieť svoj vlastný príbeh, v priestore, čase, svetle aj tme.  

**Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie samotnú výstavu, spoznať seba v novej situácii, zážitku. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie.

 

Zákon času II. 

9. októbra – 24. novembra 2023
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Výstava Zákon času autorky Adély Babanovej je štvorkanálová video inštalácia, ktorá mala na jar tohto roku premiéru na výstave Shifted Realities v Galérii Rudolfinum v Prahe, video inštalácia sa tentoraz upraví podmienkam Novej synagógy. Zákon času tematizuje naše podvedomie, strachy i sny, ktoré sa vzťahujú k budúcnosti. Príbeh buduje atmosféru neistoty vo svete, ktorý sa zúžil na pár miestností pripomínajúce najviac divadelné javisko či filmovú kulisu. Budeme sa spoločne rozprávať o tom, čo sme zahliadli na videách, ako sme to vnímali, či sme to pochopili a pod. Budúcnosť je abstraktná vec, ktorú si každý dokáže predstaviť úplne odlišne a našim cieľom bude možnosť otvoriť sa jej. Na túto tému budú pripravené rôzne výtvarné cvičenia, ktoré budú súčasťou nášho stretnutia. 

**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti, inšpirácie, podnety. 

 

Hviezdna história Novej synagógy 
celoročne
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej a Simone Gottierovej vedie workshopy od septembra 2022 umelkyňa Katarína Vido (Škamlová) (portfolio). Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo vlastnej tvorbe vo vizuálnom umení sa zameriava prevažne na autorské kníhy, ako členka OZ Falošný pohyb zase na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia.

Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange

Ďakujeme!