Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Depresivní děti touží po penězích: Trójanky / ТРОЯНКИ / divadlo

Dátum

sobota 16.09.2023

Čas

19:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Divadelné predstavenie sa hrá v ukrajinčine s českými titulkami.  

Euripidove Trójanky. Kedy, ak nie dnes? S kým, ak nie s ukrajinskými ženami? 

 

Príbehy veľkolepých hrdinov Trojskej vojny boli vryté do pamäti, na príbehy prežívajúcich žien sa zabúda. Čo všetko sa skončí, keď skončí vojna. A čo začne? A čo nikdy neskončí? Mier nevyhnutne neprinesie pokoj, pokoj zbraní nevyhnutne neprinesie útechu. Hekaba stratila 50 detí, ale čo, keď stratí aj tú poslednú? Čo sa stane potom? Pomsta chutí ako ten najsladší boršč.

 

Postavy trójskych žien bez mužov sú predstavované ukrajinskými herečkami bez mužov, pretože sa ukázalo, že pre stvárnenie Trójanok majú výnimočný talent. Moderné spracovanie klasického tragického diela Trójanky a Hekaba v réžii Jakuba Čermáka s ukrajinskými umelkyňami, ktoré našli dočasný azyl v Česku, sa nezameriava na súčasný vojenský konflikt, ale na obete vojny vo všeobecnosti.

 

Pre ľudí z Ukrajiny je vstup na predstavenie zdarma. 

 

Réžia: J. Čermák

Účinkujú: V. Timofeeva, I. Bovkun-Mishakina, S. Brahina, O. Lebanina, D. Novikova, Y. Pershuta, K. Polietaieva, M. Snarskaya, M. Tatarynova, K. Kolobova

Produkcia: Depresivní děti touží po penězích

Koprodukcia: Muzeum umění Olomouc, Johan – Centrum pro kulturní a sociální projekty, Venuše ve Švehlovce

Finančná podpora: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, Národní plán obnovy, Evropská unie

 

ТРОЯНКИ

Троянки Евріпіда. Коли, якщо не сьогодні? С ким, якщо не з українськими жінками?

Історії хоробрих героїв Троянської війни були міцно закарбовані у нашу пам’ять, а ось про історії вцілілих жінок ми забуваємо. Що закінчується коли закінчується війна? А що починається? А що ніколи не скінчується? Необхідний мир не принесе спокій, спокій обтяжений зброєю не принесе втіху. Гекуба втратила 50 дітей, але що, коли втратить і останню? Що стане тоді? Помста смакує як найсолодший борщ.

Персонажі троянських жінок без чоловіків будуть представлені українськими акторками без чоловіків, тому що вони у змальовуванні троянок мають винятковий дар.

Сучасна обробка класичних трагедій «Троянки» та «Гекуба» у виконанні режисера Якуба Чермака та українських акторок, які знайшли у Чехії свій тимчасовий притулок, зосереджується не на сучасному ???військовому конфлікті, а на війні в цілому.

Вистава грається українською мовою з чеськими субтитрами.

Для Українців хід на виставу вільний.