Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Letné nedele s Hejného matematikou pre učiteľov

Dátum

nedeľa 27.08.2023

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Letné stretnutia učiteľov a sympatizantov Hejného metódy vyučovania matematiky budú v kaviarni Synagógy v nedeľu  23. 7. 2023 a v nedeľu 27. 8. 2023.

Na stretnutiach budeme diskutovať o tom, čo ľudí k vyučovaniu matematiky najviac zaujíma  a vyberieme aj témy pre jesenný beh workshopov.

Stretnutia budú od 17.00 do 18.30, budú bezplatné a budú menej formálne a menej štrukturované, ako boli počas školského roka. Užijeme si spolu prázdniny a skúsime nájsť v matematike radosť v nej skrytú.

Diskusie a stretnutia organizujú a vedú manželia-matematici Katarína a Hynek Bachratí zo Žilinskej univerzity, ktorí sú prvými lektormi Hejného metódy na Slovensku. Veria a vedia, že všetky deti majú bunky na matematiku, len ich treba podporiť a rozvinúť. Presnejšie, všetky majú predpoklady na budovanie matematického myslenia, ktoré, keď sa robí správne, prináša spoločnú radosť deťom, učiteľom aj rodičom. 

Katarína a Hynek Bachratí vyštudovali matematiku ma Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a od druhej polovice 1980-tych rokov pracujú na Žilinskej univerzite, kde sa venujú aj vyučovaniu matematických predmetov pre informatikov. Ešte dlhšie pracujú v oblasti mimoškolskej matematiky. Pre deti vo veku 10 až 18 rokov, ktoré majú záujem alebo nadanie pre matematiku, viedli a vedú matematické krúžky, kluby, tábory, sústredenia a korešpondenčné semináre, ktoré vychádzajú z myšlienok a prác profesorov Milana a Víta Hejného. Okrem učenia vedú aj školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň, spolupracujú s autormi tejto metódy. Ako prví dvaja získali certifikáty na školenie tejto metódy pre 1. aj 2. stupeň základnej školy. Metódu rozvíjajú po teoretickej stránke a zavádzajú ju do praxe aj pri vyučovaní na vyšších stupňoch (VŠ).

Pre viac info kontaktujte Katarínu Bachratú na katarina.bachrata@fri.uniza.sk.