Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Exploding Star - výstava Jána Gašparoviča a Mateja Gavulu (9. 7. - 10. 9. 2023)

Dátum

nedeľa 09.07.2023

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Výstava EXPLODING STAR potrvá do 10. 9. 2023 a otvorená je každý deň okrem pondelka od 13.00 do 19.00 (s prestávkou na festival Kiosk v posledný júlový týždeň).

Autori: Ján Gašparovič, Matej Gavula, ktorých z verejných zdrojov podporil formou štipendia Fond na podporu umenia
Kurátor: Daniel Grúň
Grafický dizajn: Magda Schery
Spolupráca: Marek Adamov, Zlatka Borůvková, Dušan Dobiaš, Jonáš Gruska, Daniel Kordík, Radka Šišuláková, Frickobrothers, …
Poďakovanie: Miro Kollár, Jozef Laincz, Brian Bajak Studio, Mesto Žilina, LOM, Peter Dlhopolček

Výstava je výsledkom dlhodobého skúmania akustiky, priestoru a kameňa. Predstavuje autorský prienik sochárstva a zvukovo-akustického umenia ako spoločnú priestorovú intervenciu v interiéri Novej synagógy v Žiline. Ponúka zážitok zvuku ako výsledok deštruktívnych alebo výstražných procesov spoločne s torzami exotických stavebných mramorov a prefabrikovaných industriálnych nádob organizovaných do kompozície vo vzťahu k danému priestoru a jeho podmienkam.

Na pozadí výstavy je neustále prítomné vedomie, že máme dôvod na znepokojenie, pretože strácame citlivosť na občiansky priestor. Sme konfrontovaní s nerešpektom voči klimatickej kríze, vojne na Ukrajine alebo útokom podnietených nenávisťou k ľuďom, ktorí inak vyzerajú či inak cítia. Výstava je situovaná do pôvodne sakrálneho priestoru, ktorý nesie nezmazateľnú stopu tragickej minulosti židovskej komunity. Avšak skôr sa obracia k industriálnym, sériovým produkčným mechanizmom, ktoré formovali dehumanizačný a environmentálne rozkladný rozmer modernity, s fatálnymi účinkami na bezprostrednú súčasnosť.

Haptická a psychoakustická rovina výstavy ponúka možnosť zažiť a zakúsiť animované deštruktívne zvuky, procesy rozpadu a degradácie. Tieto však vedú k opačnému účinku, kedy v interakcii s dielami môžeme nanovo prežiť odvrátenú krásu fabrikových hál, geologických vrtov, sériovo produkovaných objektov a ťažiacich zariadení.

Performatívne a akustické objekty, sochárske situácie alebo relokované sochy aktivizujú priestor Novej synagógy. Názov výstavy Exploding Star vytvára komplexné spojenia medzi spoločensko-ekologickými postojmi autorov a voľnými inšpiráciami v geofyzike, astronómii, akustike vo vzťahu k umeniu a architektúre. Výstava tak ponúka interaktívne precítenie akustických vlastností priestoru: otrasov, rezonancií, dozvukov, vibrácií. Brúsenie, vŕtanie, hĺbenie, nárazy, výbuchy, výstrely, tlakové vlny sú zaznamenané tak, aby dosiahli účinný prenos energie na diváka/čku.

Každé dielo má zároveň vlastný významový kontext, ktorý vyplýva z pamäťovej stopy zakódovanej v danom objekte alebo materiáli. Pamäťové stopy otvárajú spoločenské a ekologické témy súčasne s bezprostrednými účinkami (akustickými a vizuálnymi) energie materiálov, ktoré sú na výstave digitálne zaznamenané alebo inak sprostredkované. Väčšinu z vystavených prác je možné čítať aj ako urbánne alegórie. Cez umenie vracajú tieto diela život zavrhnutým alebo neupotrebiteľným objektom uloženým v depozitoch po zmenách, ktoré sa udiali vo verejnom priestore. Odkláňajú ich z pôvodnej funkcie, aby nanovo prehovorili o hlbokej ekonomickej premene našej spoločnosti za uplynulé desaťročia.

Autorom textu k výstave je Daniel Grúň.