Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Inklúzia odídencov z Ukrajiny - panelové diskusie o školstve a integrácii

Dátum

pondelok 19.06.2023

Čas

15:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s partnermi pozýva na dve panelové diskusie s témami inklúzie ukrajinských utečencov.

V paneli o školstve o 15.00hod, získate informácie, ktoré sa týkajú integrácie detí z Ukrajiny, najmä v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu:

  • spôsob, akým budú deti zaraďované do škôl v prípade, že bude z ministerstva pokyn, aby deti z Ukrajiny mali povinnosť absolvovať povinnú školskú dochádzku
  • proces psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky a realizácia odporúčaní v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom
  • prevencia a eliminácia sociálno-patologických javov v školách v dôsledku začleňovania detí z Ukrajiny do tried
  • praktické skúsenosti s prácou s odídencami riaditeľom ZŠ a riaditeľom poradenského zariadenia
  • metodika NIVaM pre výchovno-vzdelávací proces v súvislosti s odídencami
  • možnosť neformálnych diskusií po ukončení oficiálneho programu

V paneli zameranom na sociálnu oblasť o 17.00 sa budeme venovať:

  • terénnej práci s odídencami
  • možnostiam, ktoré jednotlivé organizácie ponúkajú pre úspešnú integráciu detí a dospelých do spoločností (aj jazykové kurzy, prípadne orientácia na oblasť zamestnanosti a humanitárnej pomoci)
  • prevencii
  • sieťovaniu organizácií 

Po skončení konferencie o 19.00 premietneme dokumentárny film Jany Bučky Kovalčíkovej a Michala Fuliera Čo ste urobili Rusom? Vznikol v koprodukcii s organizáciou Depaul Slovensko a prináša pravdivé svedectvo a skutočné príbehy a stáva sa tak výzvou k solidarite s obyvateľmi Ukrajiny, ktorá sa žiaľ stále viac vytráca. Tento film však nezachytáva iba tragické príbehy a ruskú agresiu, ale zameriava sa na osudy obyčajných konkrétnych ľudí, ktorí sa rozhodli pomáhať napriek každodennému ohrozeniu vlastného života. Je to príbeh o pomoci, ktorá nepozná hraníc. Dáva hlas obyčajným ľudom, ktorí každý deň trpia vojnou prebiehajúcou v ich krajine. Film sa nakrúcal od augusta 2022 až do januára 2023 v mestách ako Kyjev, Odesa, Charkov, Izium, Cherson a v ďalších ukrajinských mestečkách a obciach.