Detail akcie

ZA spoluprácu - konferencia o participácii

Dátum

utorok 20.06.2023

Čas

09:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Žilinský samosprávny kraj pozýva na konferenciu o spolupráci, participácii a otvorenom spravovaní vecí verejných v našom kraji. Cieľom podujatia je iniciovať a podporiť spoluprácu, komunikáciu a prepájanie rôznorodých aktérov – organizácií, inštitúcií aj jednotlivcov v našom kraji v témach transparentnosti, boja proti suchu a ochrany životného prostredia.

Stretnutie je určené zástupcom a zástupkyniam:

 • verejnej správy
 • miest a obcí v Žilinskom kraji
 • vzdelávacích inštitúcií
 • mimovládnych organizácií
 • iniciatív a občianskych združení
 • akademického sektora
 • firemného sektora, sociálnych podnikov
 • lokálnych cirkevných organizácií
 • miestnych a regionálnych spolkov, organizácií, agentúr alebo aktívnych skupín
 • voleným zástupcom a zástupkyniam
 • záujemcom o otvorené vládnutie a dobre spravovanú spoločnosť
 • aktívnym jednotlivcom

Na stretnutí sa dozviete:

 • ako Žilinský samosprávny kraj podporuje spoluprácu a participáciu
 • akými témami sa zaoberá Pracovisko participácie ŽSK
 • o rôznych nástrojoch podpory
 • o záväzkoch kraja v Iniciatíve pre otvorené vládnutie
 • práci kraja smerom k zvyšovaniu environmentálneho povedomia či prevenciu voči suchu

Registrovať sa na môžetu tu > Registrácia na konferenciu Žilinského samosprávneho kraja o participácii (google.com)