Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Žilinský šachový festival 2023

Dátum

sobota 27.05.2023

Čas

09:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Už po druhýkrát vás pozývame na turnaj pre deti a mládež „Žilinský šachový festival“, organizovaný Šachový klubom Mladosť Žilina a Centrom voľného času Žilina. Cieľom trunajov je spopularizovanie /šachu medzi deťmi a mládežou. Prihlásiť sa mnôže ktokoľvek, kto má chuť zahrať si šach.

Bližšie info: sach.mladost.zilina@gmail.com

 

PROPOZÍCIE:

Miesto konania: Nová Synagóga J. M. Hurbana 220/11 Žilina
(vedľa CVČ a bábkového divadla na Kuzmányho ul. Žilina) Šachový klub Mladosť Žilina

Organizátor: Šachový klub Mladosť Žilina

Termín: 27. mája 2023 – sobota

Časový plán: prezentácia: 08:30 – 09:00 hod. 1. kolo: 09:30 hod.

Hrací systém: Švajčiarsky systém, 7 kôl, tempo 2 x 13min.+2 sek pre každého hráča. 

Právo účasti:

A turnaj – Narodení v roku 2009 a mladší, FIDE ELO k 1.9.2022 <= 1400 bodov alebo bez FIDE ELO Turnaj je zaradený do Grand prix mládeţe SŠZ https://gpx.jogo.sk/ Kategórie do 8, do 11, do 14 rokov, kapacita turnaja 100 hráčov

B turnaj – všetci ostatní, ktorí nespĺňajú kritéria na A turnaj

Štartovné: 5.- € 

Prihlášky: najneskôr do 21. 05. 2022 e-mailom: sach.mladost.zilina@gmail.com alebo sms: 0908143286 – Tóthová Renáta

Upozornenie: Hráči prihlásení po termíne nemusia byť zaradení do súťaže. 

Organizátor má právo na zmenu propozícií! Šachový materiál zabezpečuje organizátor. Cestovné hradí vysielajúca zložka.
Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedajú za prípadné straty a škody vzniknuté z nedbanlivosti a porušovania predpisov BOZ.