Detail akcie

Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (03. 04. 2023 - 23.06.2023)

Dátum

piatok 23.06.2023

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach.

Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

 

Čo u nás nájdete?

Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

 

 

Praktické

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

 

————————————————————-

Programy:

 

Generácie v tieni elektrární – videoinštalácia Lynne Siefert/ USA

03/04/2023 – 05/04/2023

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Program vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.

 

Dočasná výstava “Generácie” je vizuálne dielo na pomedzí filmu a pohyblivých obrazov. Film sa skladá zo scén uhoľných elektrární a ich bezprostredného okolia, zachytáva ľudí vykonávajúcich bežné každodenné aktivity, zatiaľ čo žijú v tieni obrovských elektrární. Film je inšpirovaný maľbou Georgea Innessa z roku 1856 “The Lackawanna Valley”, ktorá ilustruje scénu na začiatku americkej priemyselnej revolúcie.

Počas pozerania filmu sa budeme rozprávať na akútnu a veľmi aktuálnu tému environmentálnej krízy a kreatívne tvoriť. 

 

Precvičovanie priestoru: 

20/04/2023 – 23/06/2023 

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Objavte priestory Novej synagógy a jej možnosti zase trochu inak. Užite si prázdnu a čistú architektúru, ale aj množstvo rôznych aktivít, ktoré sa do nej zmestí. Za dobrého počasia bude možnosť tvoriť aj v exteriéri. Keďže je to precvičovanie priestoru a budú v hlavných priestoroch prebiehať rôzne aktivity (tanečné predstavenia, divadlá, koncerty…) treba počítať, že hlavný priestor sa bude obmieňať a niekedy budeme tvoriť so školami v priestoroch kaviarni.

*Architektúra 

*Autoportrét 

*Identita

*Haptika a tvár

Alebo po dohode s pedagógom/ pedagogičkou prispôsobíme tému priamo pre danú triedu a ich potreby.

 

Autoportrét

20/04/2023 – 23/06/2023 

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

 

Identita

20/04/2023 – 23/06/2023 

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

 

Haptika a tvár

20/04/2023 – 23/06/2023 

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

 

Architektúra 

20/04/2023 – 23/06/2023 

3 – 18 rokov, 60 – 90 minút

 

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej a Simone Gottierovej vedie workshopy od septembra 2022 umelkyňa Katarína Škamlová(portfolio). Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo vlastnej tvorbe vo vizuálnom umení sa zameriava prevažne na autorské kníhy, ako členka OZ Falošný pohyb zase na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia.

Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange. Ďakujeme!