Detail akcie

Všetky deti majú bunky na matematiku! Nedeľa s Hejného metódou pre učiteľov a rodičov.

Dátum

nedeľa 25.06.2023

Čas

17:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Posledná zo štyroch nediel, ktoré manželia-matematici Bachratí venujú predstaveniu metódy Milana Hejného pre širokú verejnosť, opäť ukáže, ako môže byť učenie (sa) matematiky radosťou pre všetkých – deti, rodičov aj učiteľov. Na posledné vydanie si pripravili ukážky riešenia úloh z učebníc Milana Hejného a súťaž – hľadanie pokladu. Tentoraz môžete zobrať aj deti (poplatok platia len dospelí účastníci workshopu). Stretneme sa opäť v kaviarni Synagógy, booknite si svoje miesta. Všetci, ktorí boli aspoň na jednom z predchádzajúcich vydaní, majú vstupné za POL (zadajte ako promokód pri nákupe lístka a cena sa vám zníži na polovicu).

MaMat alebo Malá Matematika sú prednášky a diskusie o matematike a o tom, ako pomocou matematiky rozvíjať schopnosti detí. Manželia-matematici Katarína a Hynek Bachratí zo Žilinskej univerzity, ktorí sú prvými lektormi Hejného metódy na Slovensku, vám každú poslednú nedeľu v mesiaci v našej kaviarni ukážu, ako môže byť myslenie už na prvom stupni základnej školy spoločným a príjemným zážitkom detí aj dospelých.

Všetky deti majú bunky na matematiku, len ich treba podporiť a rozvinúť. Presnejšie, všetky majú predpoklady na budovanie matematického myslenia, ktoré, keď sa robí správne, prináša spoločnú radosť deťom, učiteľom aj rodičom. Prečo je to ale tak prekvapujúco málo známa cesta?

Katarína a Hynek Bachratí vyštudovali matematiku ma Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave a od druhej polovice 1980-tych rokov pracujú na Žilinskej univerzite, kde sa venujú aj vyučovaniu matematických predmetov pre informatikov. Ešte dlhšie pracujú v oblasti mimoškolskej matematiky. Pre deti vo veku 10 až 18 rokov, ktoré majú záujem alebo nadanie pre matematiku, viedli a vedú matematické krúžky, kluby, tábory, sústredenia a korešpondenčné semináre, ktoré vychádzajú z myšlienok a prác profesorov Milana a Víta Hejného. Okrem učenia vedú aj školenia vyučovania matematiky Hejného metódou pre prvý stupeň, spolupracujú s autormi tejto metódy. Ako prví dvaja získali certifikáty na školenie tejto metódy pre 1. aj 2. stupeň základnej školy. Metódu rozvíjajú po teoretickej stránke a zavádzajú ju do praxe aj pri vyučovaní na vyšších stupňoch (VŠ).

Prednáška a debata je určené dospelým poslucháčom – rodičom a učiteľom (najmä z prvého stupňa ZŠ). Ak nemáte kam dať dieťa, môžete ho zobrať so sebou, ale program nebude prispôsobovaný pre deti (tentokrát). Kapacita je limitovaná a miesto si rezervujete zakúpením online vstupenky. V prípade, že je pre vás poplatok príliš vysoký a nemôžete si ho dovoliť, napíšte na info@novasynagoga.sk a poskytneme vám zľavu.

Pre viac info kontaktujte Katarínu Bachratú na katarina.bachrata@fri.uniza.sk.