Detail akcie

Festival Permakultúra v meste: Ľudia, Zem a Limity

Dátum

sobota 15.04.2023

Čas

08:30

Miesto

Nová synagóga Žilina

Sme neoddeliteľnou súčasťou organizmu Zeme a nemáme kam utiecť.

Festival Permakultúra v meste je celodenným podujatím, ktoré ponúka bohatý program prednášok, diskusií, sprievodných podujatí a najmä príležitosť stretnúť sa s ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o tému permakultúry, sebestačnosti, života v súlade s prírodou. 

Festival permakultúry na Slovensku ponúka každoročne rôznorodé prednášky odborníkov od ovocinárov až po sociológov, ktoré sa dotýkajú nie len samotnej permakultúry, ale aj iných oblastí života. Je to podujatie, na ktorom majú návštevníci možnosť dozvedieť sa viac o permakultúre, o ľuďoch, ktorí ňou žijú a uplatňujú ju v praxi a tí, ktorí sa permakultúre venujú, majú možnosť sa stretnúť navzájom.

Počas festivalu každý rok organizácie Permakultúra SK a Škola permakultúry udeľujú cenu Roh hojnosti za prínos a šírenie permakultúry človeku, ktorý svoj život zasvätil práci súvisiacej s trvalou udržateľnosťou. Je to tiež priestor pre stretnutie členov a podporovateľov organizácií.

Názov Permakultúra v meste dostal festival podľa miesta konania, nie podľa toho, že by sa na ňom hovorilo len o mestskej permakultúre. Spektrum preberaných tém je každoročne pestré a snaží sa pokryť čo najširší záber permakultúry a jej filozofie.

Aktuálny program a vstupenky, rovnako aj fotogalérie a prednášky z minulých ročníkov nájdete na facebook.com/permakulturavmeste alebo www.permakultura.sk.