Vyhľadať
Close this search box.

Detail akcie

Divadlo Pôtoň: Terra Apathy

Dátum

utorok 25.04.2023

Čas

19:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Projekt vychádza z príbehu obce Horné Opatovce, ktorá po výstavbe hlinikárne v Žiari nad Hronom čelila ekologickej katastrofe a v roku 1969 bola uznesením vlády Československej socialistickej republiky zlikvidovaná a vymazaná z mapy. 

Tvorcovia inscenácie Terra Apathy nadväzujú projektom na dramaturgickú líniu dokumentárneho divadla v ktorej sa venujú zabudnutým alebo ta- buizovaným témam. Medzi významné projekty tejto línie patria: Terra Granus (2008) – likvidácia obce Mochovce kvôli výstavbe jadrovej elektrárne, Tajomstvo domu Skuteckých (2009) – história vily Dominika Skuteckého v Banskej Bystrici, Nežná (2009) – dvadsiate výročie Nežnej revolúcie, Psota (2012) – chudoba na Slovensku. Inscenáciám v línii dokumentárneho divadla predchádza výskum v daných lokalitách a tvorcovia po zdrojových ma- teriáloch pátrajú v dostupných archívnych materiáloch. Dôležitou súčasťou výskumu je aj oral history s pamätníkmi udalostí, ktorí tvorcom poskytujú cenné a intímne výpovede. 

Pre tvorivý tím je príbeh obce Horné Opatovce parafrázou našej civilizácie, ktorá sa za zvyšovaním svojho komfortu ženie cez likvidáciu svojho životného priestoru.

Inscenácia bola vybraná do hlavného programu festivalu Nová dráma/New drama 2023.

 

Réžia: Iveta Ditte Jurčová Námet: Michal Ditte

Libreto: Iveta Ditte Jurčová – Ela Lehotská 

Dramaturgická spolupráca: Peter Pavlac, Michal Ditte Hudba: Michal Paľko

Výtvarný koncept: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková, Iveta Ditte Jurčová 

Realizácia výtvarného konceptu: Alex Zelina, Radovan Dranga, Katarína Caková 

Pohybová spolupráca: Renata Ptačin

Účinkuje: Ela Lehotská

 

Divadlo Pôtoň vzniklo v roku 2000. Účelovo pôsobí mimo hlavného mesta Slovenska, ale zato takmer v jeho geografickom strede. Profiluje sa ako divadlo, ktoré uprednostňuje autorskú tvorbu, no nebráni sa ani klasike, ktorú prináša v netradičnej interpretácii. Jadro divadla tvoria režisérka Iveta Ditte Jurčová a dramaturg a autor Michal Ditte. Ich spoločné inscenácie spája zmysel pre metaforu a poéziu, zároveň nechýba nadsádzka, humor, častokrát zveličenie až karikatúra. Tvorcovia sa sústredia na hľadanie zaujímavých a kontroverzných spoločenských tém, ktorých inscenovaniu predchádzajú terénne výskumy a zber autentického materiálu. Viaceré inscenácie sa s úspechom prezentovali na domácich i zahraničných festivaloch. Popri tvorbe inscenácií majú v Divadle Pôtoň priestor aj progresívne formy vzdelávania publika a profesionálnych umelcov. Atraktívnou a interaktívnou formou sa snaží študentom stredných a vysokých škôl priblížiť umenie vo všeobecnosti i divadlo samostatne. Okrem vzdelávania mládeže Divadlo Pôtoň pripravuje aj projekty pre skúsených divadelných profesionálov formou workshopov na rôzne témy (pohyb, práca s hlasom, písanie hier). Intenzívna práca na týchto projektoch sa postupom rokov systematizovala a vyústila do založenia Centra umenia a kreativity, ktoré pri Divadle Pôtoň funguje od roku 2008.

Divadlo Pôtoň získalo v roku 2018 Cenu Doska za najlepšiu inscenáciu sezóny – Americký cisár (koprodukčný projekt Divadla Pôtoň a Štúdia 12).

Aj na túto akciu vám platí celoročná permanentka spojených kultúrnych centier žilinských Stanica a Nová synagóga – celý rok neobmedzených kultúrnych zážitkov máte len za 119€ (študenti, seniori, učitelia, ZŤP alebo ľudia hľadajúci si prácu so zľavou za 79€). Máme radi našich pravidelných divákov.