Detail akcie

Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (09. 01. 2023 - 17.03.2023)

Dátum

piatok 17.03.2023

Čas

08:00

Miesto

Nová synagóga Žilina

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. 

Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je 2,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia
 – do 19. marca 2023 prebieha výstava malieb a svetelných inštalácií Od ú(svitu) do sú(mraku) – Luděk Rathouský a Richard Loskot

 

Program workshopov pre školy

Svetlo aj tma je môj kamarát
1. január – 17. marec 2023
3 – 9 rokov, 60 minút

Radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom aktuálnu výstavu Luďka Rathouského a Richarda Loskota – Od ú(svitu) do sú(mraku), pretože je toho naozaj veľa, čo chceme ukázať a spoločne zažiť. Popozeráme si veľké a ešte väčšie obrazy od umelca Luďka a odrazy svetla od umelca Richarda. Budeme spoznávať náš nový výstavný priestor v pomalom rozvidnievaní a následnom zatmievaní. Prejdeme si všetko, čo nám priestor ponúka a potom si spoločne vytvoríme veľké aj malé obrázky, abstraktné aj konkrétne, geometrické aj organické, všelijaké, ktoré sa budú dať odrážať alebo budú odrážané našou špeciálnou zrkadlovou inštaláciou a dokonca ich bude vidno aj v tme! 

**Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie samotnú výstavu, spoznať seba v novej situácii, zážitku. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie.

Hľadanie novej inšpirácie 
1. január – 17. marec 2023
10 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Výstava Luďka Rathouského a Richarda Loskota – Od ú(svitu) do sú(mraku) je o tvare, svetle, odraze, farbe a v neposlednom rade o inšpirácii. Inšpirácia je základ každej vznikajúcej tvorby umeleckého diela. Skúsime sa poobzerať našim novým výstavným priestorom a zažiť tento priestor opäť trochu inak. Vnímať svetlo aj tmu, tvar aj farbu. O dielach sa trochu porozprávame a skúsime s novou skúsenosťou a poznatkami, možno aj inšpiráciou, vytvoriť vlastné dielo fungujúce v priestore, v svetle, aj tme. 

**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime hľadať a objavovať nové skúsenosti a inšpirácie tvarov, čiar, farieb a odrazov.

Hviezdna história Novej synagógy 
celoročne
11 – 18 rokov, 60 – 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila, odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. Nebudeme sa o minulosti len rozprávať, ale hmatateľne sa k nej vrátime v zážitku, aby sme sa jej naozajstnejšie priblížili a tak ju plnšie pochopili.

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Po Lucii Gašparovičovej a Simone Gottierovej vedie workshopy od septembra 2022 umelkyňa Katarína Škamlová (portfolio). Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo vlastnej tvorbe vo vizuálnom umení sa zameriava prevažne na autorské kníhy, ako členka OZ Falošný pohyb zase na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia.

Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy. Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Digitálne zručnosti detí nám pomáha rozvíjať Nadácia Orange. Ďakujeme!