Vyhľadať
Close this search box.

Open call: vizuálne umenie a presahy

Open callom na rezidenciu vás chceme pozvať a podporiť v tvorení. Rezidencia je určená autorom a autorkám do 35 rokov. K zasielaniu prihlášok chceme povzbudiť aj čerstvých absolventov VŠ.

Na prácu vám ponúkame priestor hlavnej sály Novej synagógy, ktorý vám bude k dispozícií ako ateliér. Situácia počas rezidencie bude jedinečná aj v tom, že priestor je počas bežných otváracích hodín otvorený verejnosti. Chceme preto podporiť projekty, ktoré zohľadnia prácu s vlastnou exponovanosťou, viditeľnosťou, otvorenosťou tvorivého procesu. Vybraný autor/autorka bude mať samozrejme prístup do Novej synagógy aj mimo otváracích hodín.

Prihlásiť sa môžu projekty z rôznych médií – vizuálne umenie, architektúra, audiovizuálne a intermediálne projekty – vítané sú aj tie s interdisciplinárnym či performatívnym presahom. 

Autorom a autorkám chceme poskytnúť najmä priestor a čas na tvorbu, experiment, podporiť vo voľnosti v hľadaní. Výsledkom rezidencie teda nemusí byť ukončené dielo (výstava, performance), podmienkou je však zdieľanie vytvoreného (rozpracovanosť, náhľad), s nami aj širšou verejnosťou. Verejná prezentácia môže mať rôzne podoby: krátka výstava / artist talk / happening…

Deadline na poslanie prihlášky:  20.3.2022 

Zverejnenie výsledkov: 22.3.2022

Rezidenta / rezidentku vyberajú: Martina Mäsiarová, Michaela Pašteková, Simona Gottierová

Trvanie rezidencie: 16.5. – 11.6. (+ – podľa dohody)  

 

 Ako sa prihlásiť:

Pošlite portfólio (max. 5 vybraných prác a stručné CV) + opis projektu, na ktorom chcete počas rezidencie pracovať najneskôr do 20.3.2022 na adresu: masiarova.martinka@gmail.com s predmetom mailu Open Call NS.

 

Ponúkame:

– honorár 600€ (účasť v plnej dĺžke rezidencie) 

– produkčné a materiálové náklady do výšky 200 €

– ubytovanie

– štúdio/ateliér  – možnosť pracovať v hlavnom priestore Novej synagógy

– po dohode aj prípadné špecifické technické zabezpečenie

 

Fotky priestoru nájdete tu:

https://www.flickr.com/photos/novasynagoga/albums/72157691532864554/

https://www.flickr.com/photos/novasynagoga/albums

 

V prípade otázok nás kontaktujte tu: masiarova.martinka@gmail.com

 

 ————————————————-

EN

We would like to invite you to apply for an art residency in New synagogue in Žilina. The residency is open to all artists up to 35 years of age. We would also like to encourage all fresh graduates to apply. 

We want to offer you the main space of Synagogue. This will serve as your atelier/studio. Your residency situation will therefore be unique in a sense of being exposed during your work, as New synagogue will be open for the public during the opening hours (tue – sun, 13-19). We want to support the projects that will take into account a dimension of “being exposed”, being visible during thinking and creating.

Residency is open for project proposals in various media – visual art, architecture, audiovisual and intermedia projects – we are also open to proposals with interdisciplinary and performative extensions. 

We want to offer the space and time for concentrated work, experiments, and support in exploration. It’s not required for the residency to come up with a final art piece (an exhibition, performance), although the resident is expected to run a public presentation of various forms (open studio, artist talk, happening, short exhibition….)

Application deadline:  20.3.2022 

Publication of results:  22.3.2022

Residency duration: 16.5.-11.6. (+ – upon agreement)   

How to apply:

Submit a portfolio of max.5 selected projects + CV

Submit a project proposal till 20.3.2022

Your application should be send to masiarova.martinka@gmail.com with a subject:  Open Call NS

 

What we offer:

– Honorarium 600€ 

– cover of production and material costs up to 200 €

– accomodation

– studio/atelier  – an opportunity to work in a main space of New Synagogue 

– any specific technical support upon agreement 

 

You can find photos of space here:

https://www.flickr.com/photos/novasynagoga/albums

https://www.flickr.com/photos/novasynagoga/albums/72157691532864554/

 

If you have any questions feel free to contact us here: masiarova.martinka@gmail.com