Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
SIGNUM - dúhoví kresťania: Queer spoločenstvo
Dátum 25. 2. 2023
Čas 16:00
Miesto Nová synagóga Žilina

SIGNUM - dúhoví kresťania pozývajú na duchovné stretnutie pri príležitosti začiatku pôstu:

“Pre všetkých, čo chcú vstúpiť do pôstneho obdobia duchovne občerstvení pripravil starokatolícky kňaz Martin Kováč bohoslužbu, počas ktorej môžeme pookriať, stráviť čas s Bohom a posilniť sa. Okrem iného nebude chýbať umelecký prednes básne od mladej queer kresťanky, či krátke svedectvo života viery LGBT+ osoby pri spoločných chválach. Ak sa budete mať chuť zdieľať, spoznať nových ľudí, dobehnúť zameškané so starými či pomodliť sa, po oficiálnom programe bude nasledovať neoficiálny, kde bude vytvorený bezpečný priestor na rozhovory."

Viac info a kontakt na organizátorov: 
duhovi-krestania.sk
facebook.com/duhovi.krestania
instagram.com/duhovikrestania  

"Sme kresťania, ktorí prežívajú inú než väčšinovú heterosexuálnu orientáciu či rodovú identitu. Keďže tieto sú často vnímané ako problematické v rámci kresťanstva, vyvoláva to rôzne napätia a nepokoj, vnútorný i vonkajší. Snažíme sa preto žiť čo najhlbšie a najzdravšie sebaprijatie a komunikovať pokoj a cestu dialógu.

Snažíme sa vytvoriť priestor pre LGBT veriacich, kde by mohli diskutovať / zdieľať / podeliť sa o svoje problémy, o ktorých väčšinou hovoriť nemôžu ani v rámci svojho spoločenstva.

Sme denominačne zmiešané spoločenstvo, pretože sexualita aj viera sa prejavuje naprieč konfesiami, bez rozdielov."

Ďakujeme za podporu