Kultúra musí ostať otvorená. Pre všetkých.


Preto potrebujeme Vaše 2% ĎAKUJEME

VIAC INFO

Detail události
Na vlastné oči – program pre materské, základné a stredné školy (do 09. 12. 2022)
Dátum 6. 9. 2022
do 9. 12. 2022
Čas 08:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl pozývame objavovať výstavu a priestor Novej synagógy, osobne spoznať súčasné umenie a architektúru, zažiť nové spôsoby vnímania a uvažovania, a tiež si vyskúšať nové postupy práce, ktoré môžu využiť a rozšíriť vo svojich triedach. 

Objednať sa môžete u Kataríny Škamlovej e-mailom na katarina@novasynagoga.sk alebo telefonicky na čísle 0915 371 542

Tešíme sa na vašu návštevu!

 

 

Čo u nás nájdete?

1. Budovu neologickej synagógy od architekta Petra Behrensa, ktorá je považovaná za jednu z najpozoruhodnejších pamiatok modernej medzivojnovej architektúry s celoeurópskym významom.

2. Výstavy súčasného umenia

 

 

Praktické

*Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 25.

*Poplatok za vzdelávací program v Novej synagóge je symbolické 1,00 € na žiaka, vďaka čomu pokryjeme aspoň materiálne náklady, inak ďakujeme za podporu Fondu na podporu umenia.

*Radi u nás privítame aj deti so špeciálnymi potrebami, ale chceme byť o tom dopredu informovaní.

 

-------------------------------------------------------------

Programy:

 

V letnej krajine

 september 2022

 3 – 18 rokov, 60 - 90 minút

Program vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.

 

Máme za sebou veľa slnečných dní a preto by sme vás radi pozvali spoločne zaspomínať na naše letné chvíle a strávili spoločný čas v našich priestoroch Novej synagógy. 

Dá sa preniesť leto do galérie súčasného umenia? Ako ste sa mali? Bolo slnečné, zamračené, studené, teplé, mokré...? A dokážeme túto krajinu opísať farbami? A čo to je vlastne tá galéria, a prečo sa v nej môžeme o takýchto veciach rozprávať? 

Budeme objavovať, pátrať, spomínať na obrazy z nášho leta, skúsime zacítiť čerstvý dážď, vysušené lúčne kopce, vôňu lesa. Pomocou spoločných dialógov, príbehov budeme hľadať vhodné vizuálne vyjadrovacie prostriedky, prenášať túto skúsenosť do obrázkov a následne sa pokúsime tieto práce vystaviť a prezentovať v našich galerijných priestoroch. 

 

**Cieľom programu je priblížiť jeden zo spôsob ako môže umelec tvoriť v galérií a priblížiť mu tak proces tvorenia a vystavujúcej praxe. Cibriť predstavivosť, vnímať zmysly a ilustrovať ich vzájomnú prepojenosť. 

 

Vlnenie I.

 4. október – 2. december 2022

 3 – 11 rokov, 60 minút 

 

Aktuálnu výstavu Petry Dubach a Maria van Horrika radi predstavíme aj našim najmenším návštevníkom! Spoločne sa budeme prechádzať týmto zázračným priestorom a objavovať skryté tajomstvá zvukového diela v priestore. Prepojíme nohy, ruky, bruchá, hlavy, oči, uši, prsty dokopy a spoznáme nové netradičné spôsoby vnímania diela a nás samotných. Budeme počúvať, hýbať telami, vnímať priestor. Súčasťou výstavy budú aj prizvaní umelci, ktorí svojou interpetáciou budú oživovať toto živé dielo a preto naše kreatívne zadania budú reagovať na konkrétne obdobie výstavy. 

 

**Program deťom a žiakom hravou formou sprostredkuje výstavu a jej hlavný zámer. Úlohou je priblížiť a pochopiť lepšie zvukové inštalácie a samotné naše telá a zmysly. Program tiež rozvíja predstavivosť, jemnú motoriku a slobodné výtvarné vyjadrenie. 

 

Vlnenie II.

 4. október – 2. december 2022

 11 – 18 rokov, 60 – 90 minút 

 

Výstava Petry Dubach a Maria van Horrika je zvuková inštalácia silno prepojená zvukom v priestore a pohybom, ktorý ju obkolesuje. Zvuk je neviditeľný ale dá sa znázorniť? Nakresliť? Slovne opísať? A čo sa stane, keď použijeme celé telo, ako reaguje na zvuk, aký vznikne pohyb?

Spolu so žiakmi a študentami budeme interpretovať zvuk, ktorý na výstave započujeme pomocou tela a vizuálnych prostriedkov. 

Počas celého priebehu výstavy budú vstupovať do priestoru prizvaní umelci, ktorí budú na výstavu performatívnym spôsobom reagovať. Preto toto dielo bude po celú dobu veľmi živé, organické, dýchať svojím časom, priestorom, životom. Z tohoto dôvodu budeme kreatívne úlohy prispôsobovať danému obdobiu výstavy. 

 

**Program približuje aktuálnu výstavu a spoločne pomocou kreatívnych úloh a cvičení sa pokúsime lepšie pochopiť súčasné sound-artové a performatívne diela. Taktiež si priblížime pojmy sound-artu, performancie a predstavíme si pár diel a umelcov, ktorí túto formu pri tvorbe svojich diel využívajú.

 

Hladina vody

 5. december – 9. december 2022 

 3 – 18 rokov, 60 - 90 minút

Program vašej návštevy, ako aj podobu kreatívneho zadania výrazne prispôsobujeme veku detí.

 

Aká bola hladina vody v lete pri ktorej sme ležali, kráčali, plávali počas rána, počas obeda, aká bola, keď slnko zapadlo, až zapadlo úplne? A aká je hladina teraz, vieme po nej chodiť? Pohladiť ju? Ako vyzerala v lete a ako teraz v zime? 

Pomocou rôznych kreatívnych úloh si skúsime znázorniť hladinu vody, objavovať jej odtiene, skupenstvá, odlesky, vlastnosti...  

Využijeme prázdny priestor v našej Novej synagóge pre našu spomienkovú mapu a staneme sa tvorcovia našej spoločnej výstavy pomocou spomienok na hladinu vody.

 

**Program ponúka pochopiť spôsoby tvorenia, tvorby diela, koncepcie výstavy, ilustrovať rôznorodosť galerijného priestoru a súčasného umenia. Prepájať a znázorňovať skúsenosti, spomienky, zmysly, ktoré sa častokrát stávajú neoddeliteľnou súčasťou tvorby. 

 

Hviezdna história Novej synagógy 

september - december 2022

11 - 18 rokov, 60 - 90 minút

Ako je možné, aby jedna budova bola naraz synagógou aj galériou? Aké časy, príbehy a ľudí už zažila odkedy stojí? V pôsobivom historicko-spoločenskom príbehu o našom meste a architektúre si priblížime atmosféru a súvislosti rôznych období. Príďte zažiť dobrodružnú jazdu priestorom Novej synagógy a vráťte sa s nami späť v čase – aby sme sa potom opäť vynorili „tu a teraz“ – uprostred galérie a umenia. 

 

Viac info o programe Na vlastné oči

V Novej synagóge hostíme rôzne formy súčasného umenia, myslenia, učenia sa, komunitných stretnutí a osláv. Chceme, aby bol tento priestor živý a otvorený, aby umenie, ktoré si v ňom nachádza miesto bolo vnímané. 

Na Vlastné oči je ponuka výtvarných vzdelávacích programov realizovaných výtvarníkmi. Pozývame vás – učiteľov a žiakov všetkých druhov škôl, aby ste prišli objavovať umenie do Novej synagógy.

Tento program je častokrát úplne prvým kontaktom detí s galériou. Spolu s nimi sa rozprávame nielen o histórii Novej synagógy, ale približujeme im aj podoby súčasného umenia. Ponúkame im stratégie a nástroje ako ho môžu čítať, aj keď sa v budúcnosti ocitnú v galérii samy. Chceme ich zaujať a vytvoriť miesto, kam sa budú chcieť vracať. 

Myslíme si, že je dôležité hneď v mladom veku búrať odstup od umenia a vytvoriť pre deti také podmienky, v ktorých bude galéria zrazu ich priestorom, kde ovládajú jej pravidlá aj možnosti,  v pravej chvíli si zakričia, rozbehnú sa alebo sa umenia dotknú a neboja sa pýtať – nás a hlavne seba. 

Dôležitou súčasťou programov sú otvorené kreatívne úlohy. Deti tvoria vždy priamo vo výstavnom priestore v bezprostrednej blízkosti umeleckých diel. Tieto zadania sú možnosťou, aby zažili samy seba v zázračnom tvorivom procese, v ktorom vzniká niečo nové, čo tu ešte nebolo. Môžu tak nanovo objavovať seba, svet  a veci v ňom cez vlastné dlane. 

V programoch pre materské školy a prvý stupeň základných škôl sa zameriavame na cielený rozvoj procesov ako vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, jemná motorika, abstraktné myslenie. Deti sa zoznámia s výstavou a architektúrou na vlastné oči, uši, pocity, ale aj ruky. V jednotlivých programoch si vyskúšajú rôzne výtvarné techniky priamo súvisiace s tým, kde sa nachádzajú, čo vidia, počujú a cítia. Výsledkom je nová skúsenosť, zručnosť a hlavne zážitok.

 V programoch pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy sa zameriavame na prepojenie umenia s aktuálnymi témami, ktoré študenti riešia v škole, ale aj v bežnom živote. Vytvárame priestor pre otvorený rozhovor a samostatné kritické myslenie študentov. Chceme ich vtiahnuť do deja, naštartovať ich zvedavosť, počuť ich otázky, nápady, názory a budovať v nich chuť vracať sa k umeniu a do galérií.

-------------------------------------------------------------

Programy pre školy Na vlastné oči z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Ďakujeme!

Ďakujeme za podporu