Detail události
Ozvuk Sphéry
Dátum 16. 10. 2021
Čas 16:00
Miesto Nová synagóga Žilina

Zvukový zraz a výprava do útrob Sphéry

Päťhodinový hudobný minifestival predstaví šesť súčasných prístupov umelcov snažiacich sa o Ozvuk Sphéry. (Rozoznenie )

Kurátori: Jakub Juhás, Zoltán Czakó, Juraj Gábor

Ozvuk Sphéry je zvukovou výpravou so šiestimi zastaveniami (testovanie, okupovanie, oživovanie, vypĺňanie, vybudzovanie, dosahovanie), ktorá prepája rôzne časti Novej synagógy a končí priamo v epicentre Sphéry. Každé zastavenie- hudobné stanovište ponúka inú perspektívu načúvania Sphére a vytvára tak mapu rôznych experimentálnych zvukovových a poslucháčskych prístupov. 

Naše pozvanie prijali umelci a umelkyne: Bolka (SK), Veronika Svobodová & Michal Kindernay, Maria Komarova (BLR), Martin Debřička & Zdeněk Závodný (CZ),  Jonáš Gruska a Irena & Vojtech Havlovi (CZ)

Spoločne zabývame okolie Sphéry, preskúmame jej podhubie, poflákame sa perifériou, pokúsime sa vymiesť všetky jej rohy, nájdeme jej potenciálne jadro a nakoniec jej útroby zaplníme zvukom.

Kurátorský výber a organizácia: mappa a Juraj Gábor

Svetelný dizajn: David Cartwright

Zvučenie: Andrej Hinka

 

PROGRAM

16:00

Bolka  ⟶ testovanie ╱ site-specific performance v "podhubí" Sphéry
Maria Komarova: ´555 bugs´ ⟶ okupovanie ╱ performatívna inštalácia, zvukové organizmy v environmente na okraji Sphéry
Jonáš Gruska ⟶ oživovanie ╱ performance reagujúca na presné parabolické vlastnosti Sphéry

~ krátka prestávka

19:00

Veronika Svobodová & Michal Kindernay: In Between ⟶ vypĺňanie ╱ subtílne zvukové prostredie na pomedzí organickej a anorganickej prírody
Lucie Vítková & Ivan Palacký ⟶ vybudzovanie ╱ semi-akustický impro set

Irena & Vojtěch Havlovi ⟶ dosahovanie ╱ akustický koncert legendárneho dua

 

Naše krédo:

“Počúvanie je vo svojej podstate akt empatie, ktorý si vyžaduje vnímavosť voči zámerom iných a tiež voči okolitému svetu.”

Program je rozdelený do dvoch blokov, medzi ktorými je pauza na občerstvenie. V rámci jedného hudobného bloku nebudú žiadne prestávky. Buďme preto tolerantní voči rôznym poslucháčskym návykom, vnímajme dynamiku dočasnej komunity a pokúsme sa o pozorné, aktívne a hlboké načúvanie, o akom hovorí americká skladateľka Pauline Oliveros.

 

Juraj Gábor o októbrovom zvukovom programe:

Na začiatku roka sme si s Jakubom Juhásom a Zoltánom Czakó vyslovili niekoľko túžob, ako Sphéru zaplaviť zvukom. Keď ešte len rástla drevená konštrukcia pod ňou, vedeli sme, že to nebudú klasické koncerty, publikum v hľadisku usadené pred pódiom, ale že budeme testovať, ako zažiť zvuk inak. Podliezť, priľahnúť, obísť, prehliadnuť zvuk, zakúsiť ruch. Mnohých umelcov sa nám nepodarilo do Žiliny dostať, keď ich promotéri viac ráz zrušili booking, mnohé mená ale prídu. Plánovali sme ich rozložiť na celý rok, ale potom sa nám zapáčilo koncentrovať ich na jeden dátum, aby sa navzájom stretli, počuli, reflektovali čo a ako z ich hrajúcich nástrojov znie. Áno, prispela k tomu aj medzi-pandemická situácia. Bude to ale riadne cestovanie všakovakým znením. Testovanie uší i celého tela. Tela nášho i nehmotného tela Sphéry. Neopakovateľnosť je toho spoločným menovateľom. Do počutia tu dnu v akusticky, priestorovo i svetelne premenlivej Novej synagóge. 

 

Od 6. 9. 2021 je Nová synagóga otvorená na základe Covid automatu len pre návštevníkov zaočkovaných proti Covid19, platí to aj pre toto podujatie. Ďakujeme, že ste zodpovední.

 

Ďakujeme za podporu