Detail události
Dana Tomečková: Dočasná hmota
Dátum 26. 9. 2020
Čas 15:00
Miesto Nová synagóga Žilina

prezentácia umeleckej rezidencie a olovrant
sobota 26. 9. 2020, 15.00 v Sngg studio
vstupné 3,00 € / študenti, seniori a spol dobrovoľné, online na tootoot.fm alebo v hotovosti na mieste

Na stretnutí priblíži svoju tvorbu naša aktuálna (opätovná) rezidentka Dana Tomečková. Vo svojej práci sa opakovane vracia k téme dočasnosti – cez krehkosť, premenlivosť a nestabilnosť. Všíma si ju cez objekty a ich materialitu, ale aj samotný priestor a jeho povahu. Hosťom bude jej priateľ a kozmológ Ata Karakçi, s ktorým počas jedného roka v Osle zdieľali kuchyňu na internáte a záujem o vesmír.

Dana Tomečková (1986, Bratislava) študovala šperk na VŠVU v Bratislave, pracuje s objektom a inštaláciou. Zaujímajú ju efemérne fenomény, ktoré sa dajú ťažko zachytiť, ale ľahko pocítiť. Plnosť, prázdno, napätie, nestálosť. Všíma si priestor a jeho vzťah s telom, vrátane tela ako vlastného priestoru. Krehkosť, pnutie. Zaoberá sa nestabilným charakterom reality, jej nepolapiteľnosťou. Reaguje na ňu vytrvalosťou a pomalosťou. Používa materiály, nad ktorými nemožno mať úplnú kontrolu. Rada prepája malé deje a veľké udalosti, každodennosť a vesmír.

"Počas rezidencie v Sngg studio si budem všímať čas prostredníctvom materiálu - jeho plynutie, ohraničenie, koniec a koniec konca. Miznú veci okolo nás alebo sa vždy "len" menia? Ostáva tu všetko? Hmota je energia formovaná nehmotnými zákonitosťami. Tie sa vyvíjajú, nie sú nemenné. Hmota sa stále vyvíja. Aj my sme hmota. Zaujíma ma ako a kam tento vývoj môže dospieť. Neurčité je neuzavreté - je v ňom neustály priebeh, pokračovanie. O objektoch, ktoré vytváram, preto rozmýšľam ako o skici, nie definitíve. Zmena sa deje stále, avšak často v tak pomalom tempe, že ju nevieme uvidieť. Skúmať budem akým spôsobom si čas uvedomujeme, kedy o ňom vieme. Ako ho chytáme, zadržiavame, naťahujeme."

Ďakujeme za podporu